Magyar történelem tanszék nyílik az ungvári egyetemen?

Egyelőre nem ért célba a magyarországi támogatás

2005. március 18., 09:00 , 218. szám

Az Ungvári Nemzeti Egyetemen magyar történelem és európai integrációs tanszék nyílik. Az új struktúráról Mikola Vehest, az UNE megbízott rektorát, a történelem kar dékánját kérdeztük.

- Mit kell tudni a frissen létrejött magyar történelem tanszékről?

- Március 10-én az egyetem történelem karának tanszéki ülésén magam vetettem fel, hogy hozzunk létre az egyetemen egy magyar történelem és európai integrációs tanszéket. A tanszéki testület 22 tagja közül 20 igennel szavazott a kérdésben, ketten tartózkodtak. A tanszéknek 5 tagja lesz (plusz egy titkár), vezetőjük Ivanna Babinec. Amennyiben az egyetem Tudományos Tanácsa is támogatni fogja a tanszék létrehozását, tájékoztatjuk az oktatási és tudományos minisztert, hogy az egyetem létrehozott egy ilyen struktúrát. A tanszék hivatalosan májustól fog működni, az oktatás szeptember elsején veszi kezdetét.

- Kik kezdeményezték a tanszék létrehozását?

- A tavalyi évben Magyarország és Ukrajna között nemzetközi egyezmény született arról, hogy létre kell hozni egy ilyen tanszéket, amit a magyar fél kezdeményezett. Az egyetem részéről a magyarországi illetékesekkel zajló tárgyalásokat Mikola Palincsak, a nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes koordinálta. Magam nem vettem részt a megbeszéléseken, ellenben teljes mértékben támogatom a kezdeményezést. A magyar fél vállalta, hogy állja a tanszék új egyetemi épületrészének befejezését. Erről a jövőben szerződés fogunk kötni, vélhetően pár héten belül.

- Indul-e önálló magyar történelemcsoport az egyetemen, s ha igen, kik és hogyan nyerhetnek ide felvételt?

- A magyar csoport még tavaly létrejött, szeptembertől 11 magyar történészhallgató tanul az első évfolyamon. Ezek a hallgatók a többiekkel együtt, ukrán nyelven tanulnak. A harmadik évfolyamtól az egyes szaktárgyakat magyar nyelven hallgathatják majd. További tervünk, hogy az egyetemen egyéves felkészítő képzést hirdetünk a magyar történelem szakra jelentkezők részére. A felvételi vizsgák az ukrán törvényeknek megfelelőn fognak zajlani, ezek menetéről a felvételi bizottság hivatott dönteni. Nem tartom kizártnak, hogy az önálló magyar történelemcsoportba magyar nyelven felvételizzenek a diákok, amint az történik a magyar nyelv és irodalom szak felvételi vizsgáin.

- Hol kap elhelyezést a magyar történelem tanszék?

- Kezdetben a jelenlegi történelem tanszék egyik irodájában kap helyet, ahol az oktatók kidolgozhatják a tanszék tantervét, tanrendjét stb. A magyar fél ígéretet tett arra, hogy megfinanszírozza az egyetem befejezetlen épületszárnyának egyik szintjének kiépítését. Itt kap majd helyet a teljes történelem tanszék, azon belül pedig a magyar tanszék. Terveink szerint a magyar tanszék szeptembertől öt előadóteremmel és egy tanszéki irodával kezdheti munkáját az egyetem új épületében.

- Az ungvári egyetem 18 millió forintot kapott a magyar kormány által létrehozott Kárpátalja Alapból a tervezett tanszék helyét biztosító épületrész folyamatban lévő renoválására. Hozzájutott az egyetem ehhez az összeghez?

- Nem, a pénzt nem kaptuk meg. Különböző magyarországi illetékesek több ízben is érdeklődtek, hol tart a magyar történelem tanszék ügye? Nem gondolom, hogy a megítélt pénzt előre megküldik, még mielőtt szerződést kötnének az egyetemmel. Mi az első lépést megtettük, a tanszéket létrehozzuk. A továbbiakban szükség van a szerződéskötésre.

- Milyen keretből finanszírozzák majd a magyar tanszék működését?

- Feltételezem, hogy a magyar fél pluszjuttatásokat szán a tanszéken oktató előadóknak, ami mellett természetesen az egyetem is kifizeti bérüket.

- Pályázott-e a Kárpátalja Alap támogatására az UNE?

-Tárgyalások folytak, de konkrét pályázásról nem tudok.

Popovics Zsuzsanna