2005. január 28.

2005. január 28., 09:00 , 211. szám

Mikor eljön az emberfia az ő felségében, s vele mind az angyalok, akkor ő felségének királyi székébe ül, és összegyűjtetnek eléje minden nemzetek, és elválasztja őket egymástól, mint pásztor elválasztja a juhokat a bakoktól. És a juhokat jobbjára állítja, a bakokat pedig bal kéz felől. ... Mt 25.31-33

Készülünk a nagyböjtre. Nem mulatozunk. A nagyböjt alatt evésben, ivásban megtartóztatjuk magunkat. Egy kicsit meghalunk a világ számára. Ezzel is azt jelképezzük, hogy halandók vagyunk. Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy egyszer meg kell állnunk Krisztus félelmetes ítélőszéke előtt. Az emberek többféleképpen viszonyulnak a halálhoz. Van, aki azt hangoztatja: "Engem nem érdekel, meghalok, elkaparnak és kész. Addig meg élem az életem." Van, aki hiszi is, meg nem is. Van, aki fél az utolsó megítéltetéstől, van, aki sietteti, van, aki várja, és van, aki nyugodtan fogadja. Elgondolkoztatok-e már azon, hogy milyen lesz az utolsó ítélet? Érdekes, Jézus erre a kérdésre nem példabeszédet mond, hanem a teljes igazságot. Mint az apa a gyermekének, ha valami nagyon fontosat akar mondani. Nagyon komolyan és részletesen mondja el az utolsó ítéletet. Részletesen kitér azokra a dolgokra, amit az utolsó ítéletkor számon kérnek rajtunk. Nekünk, Isten gyermekeinek illő és ajánlatos ezt nagyon komolyan venni! Elhangzik az evangéliumban: akik nem vették komolyan az életben Jézus figyelmeztetéseit, azok örök kárhozatra jutnak. De akik komolyan vették Jézus figyelmeztetéseit, azok örök életet nyernek. Ha komolyan veszem Jézus tanítását, akkor mindent meg kell tennem annak érdekében, hogy eljussak az örök életre. Ehhez segítsen hozzá minket a nagyböjt.

Egressy Miklós