Nagydobrony: "A reménység tart meg bennünket"

Szalagavató a Nagydobronyi Református Líceumban

2004. november 26., 09:00 , 202. szám

Remény, józanság, erő, állhatatos hit, erkölcsiség - ezeket az értékeket kapták útmutatásul a Nagydobronyi Református Líceum idei végzősei a tanintézmény szalagavató ünnepségén. A hagyományos eseményre november 20-án, a helyi középiskola dísztermében került sor.

Ráti Éva igazgatónő ünnepi beszédében az Istenben való hitre, bizalomra és reménységre biztatta a 38 érettségi előtt álló fiatalt. "Az iskola csak a tantárgyi vizsgákra és tudásbeli megmérettetésekre készít fel benneteket. A többi rajtatok múlik. Bármi történjék veletek, ne feledjétek: az Istenben való reménység tart meg bennünket. Bízzatok Istenben, így lesz benne reménységetek" - mondta.

A reményt jelképező zöld szalagot Bak Éva és Katona Béla osztályfőnökök tűzték fel tanítványaik mellére, akik nevében Menyhárt István elszavalta Ady Endre Üzenet egykori iskolámba című versét.

Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke ünnepi köszöntőjében reményének adott hangot, hogy a mai fiatalok között minél többen lesznek, akik nemcsak szorgalmasak, becsületesek és istenhívők, de egyúttal tenni is képesek azért, hogy szűkebb pátriánk a jó keresztyének és erkölcsös magyar emberek hazája lehessen.

A továbbiakban a líceum énekkara ünnepi műsorral köszöntötte az érettségizőket. A végzős évfolyam hagyományos színielőadása sem maradt el. A diákok ezúttal Moldova György Magyar atom c. színművével fakasztották nevetésre a közönséget. Az ünnepi műsor a fiatalok énekével és keringőjével ért véget.

"Kívánom, hogy életetekben a gyűlölet helyébe szeretetet, a tudatlanság helyébe tudást, a hitetlenség helyébe hitet vigyetek. Álljatok meg a hitben, legyetek józanok, erősek, mert ez Istentől kapott feladatotok" - mondta zárszavában Horkay László, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke. Az esemény Dávid Árpád líceumi vallástanár imájával ért véget.

dózsa