Legyen Ferenc az út, mely az égbe visz

Október 4. - Assisi Szent Ferenc ünnepeNagyszőlősön

2004. október 8., 10:00 , 195. szám

Hétfő este a nagyszőlősi római katolikus templomban hálaadó szentmisét tartottak Szent Ferenc tiszteletére, valamint annak örömére, hogy Kárpátalján 15 éve működik a Ferences Misszió. Az oltárt nyolc ferences rendi szerzetes és az egyházmegye több papja állta körül.

Köszöntőjében Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke hálaadásra buzdította az ünneplőket, köszönetet mondva a Mindenható irgalmas jóságáért, aki megengedte, hogy az egyház ezen a területen is megújítsa szolgálatát.

Szentbeszédében Majnek püspök arra keresett választ, miért lehetett Szent Ferenc élete gyümölcsöző, miért volt tanúsága oly nagy erejű a maga korában.

"A Három Rend alapítója, Ferenc atya, eleget tett Jézus három tanácsának: a tisztaságnak, az engedelmességnek, a szegénységnek. Ti is találjátok meg a szíveteket betöltő Jézust. Mindnyájan fogadjuk meg e három tanácsot, ki-ki a maga helyén és életében" - mondta szentbeszédében a püspök.

Zsarkovszki Péter, a Szerednyéről érkezett három ferences atya egyike a misszió kezdeteire emlékezett, a kifosztott, leromlott templomokra és a hívek nagy lelki odaadására, várakozására. "Élni kell az evangéliumot. Meg kell tanulni az evangélium értését. Nem kell félni szentnek lenni, az örök élet mindenkié" - mondta Péter atya.

A szentáldozást követően a hívek verssel, virággal köszöntötték a ferences atyákat. Ezt követően megemlékezést (tranzitust) tartottak Szent Ferenc boldog haláláról. A nagyszőlősi hívek jóvoltából az ünneplők végül agapéban részesültek.

Popovics Zsuzsanna