Szent Anna ünnepnapja

"Tudjunk hiteles keresztények lenni"

2004. július 30., 10:00 , 185. szám

Dicsőséges Szent Annának zengett a buzgó ének számos kárpátaljai római katolikus templomban az elmúlt hétvégén. Jézus Krisztus nagyanyjának tiszteletére tartottak templombúcsút Csapon, Gerényen, Sárosorosziban, Huszton, Nagygejőcön. Huszton vasárnap délután gyűltek egybe a helyi hívek és az aknaszlatinai, técsői, viski, bustyaházai, nagyszőlősi zarándokok.

A szentleckében Szent Péter apostol I. levelét idézte Hidász Ferenc OFM helyi plébános, az Evangéliumot Pataki Emil huszti diakónus olvasta.

A szentírást magyarázva Bán Jónás OFM nagyszőlősi plébános Szent Anna, Szűz Mária édesanyja életpéldáján buzdította a híveket szeretetgyakorlásra, a böjt és az imádság szolgálatának felvállalására.

"A huszti egyházközségben megvan az imádság és az elfogadás szelleme – mondta Jónás atya. – Az Úristennek terve van a mi életünkkel. Imádkozzunk azért, hogy meg tudjuk valósítani üzenetét a világban, és tudjunk hiteles keresztények lenni."

A búcsúsmisén több száz hívő részesült szentáldozásban és vett részt az Oltáriszentséget kísérő körmenetben. Az ünneplők imádkoztak a családokért, a születendő gyermekek testi-lelki épségéért, valamint a gyermeküket Isten útmutatásával nevelő, példás életű szülőkért, nagyszülőkért.

A szentmise végeztével Hidász Ferenc atya megköszönte a templombúcsú előkészületeiben részt vett egyháztagok munkáját, valamint a Stanco Attila atya vezette helyi egyházi kórus énekes szolgálatát. Ugyancsak köszöntötte Bán Jónás atyát, aki ötévi kárpátaljai szolgálat után a héten visszatér Magyarországra. Jónás atya, a nagyszőlősi Ferences Miszszió tagja vasárnap búcsúzott a nagyszőlősi, csepei, nevetlenfalui, aklihegyi egyházközségektől.

Popovics Zsuzsanna