"Vedd a Szentlélek ajándékának jelét"

Antal-napi búcsú és bérmálás Csepében

2004. június 18., 10:00 , 179. szám

A római katolikus egyház június 13-án emlékezik meg Páduai Szent Antal ferences barátról, egyháztanítóról, a szegények és gyerekek pártfogójáról. A nagyszőlősi járási Csepe község Szent Antalnak ajánlott templomában a hívek június 12-én gyűltek egybe, hogy méltassák védőszentjük ünnepnapját és megteljenek a Szentlélek ajándékaival.

Az egybegyűlteket Bán Jónás plébános üdvözölte. Az atya tisztelettel köszöntötte az egyházi ünnepen részt vevő Majnek Antalt, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspökét, valamint Hidász Ferenc, Hermann Áron, Weinrauch Márió ferences paptestvéreit és Harangozó Miklós helyi görög katolikus parochus atyát.

Az ünnepi szentmise kezdetén megszentelték a templom új oltárképét, a Csepéből elszármazott Varga Tarzícius ferences szerzetes Szent Antal-festményét.

Majnek Antal püspök szentbeszédében elmondta: "Az Úr Jézushoz fordító Szentlélek arra figyelmeztet minket, hogy van Valaki, aki minket nagyon szeret, nagyon figyel. Hiábavaló a sokféle imánk, ha a legfontosabb, az Istennel való kapcsolatfelvétel nem történik meg, mert Isten a mi szíveinkben akar lakozni."

A 10 bérmálkozó fiatalt Bán Jónás helyi plébános mutatta be a püspök atyának, aki az áldó ima és kézrátétel után szentelt olajjal (krizmával) rajzolt keresztet homlokukra, mondván: "Vedd a Szentlélek ajándékának jelét".

Az ünnepi körmenetet és a szentségi áldást követően a jelenlévők közös imában kérték az Úr áldását, majd valamennyi jelenlévő gyerek Szent Antal közbenjárását és áldását kérte, és egy-egy szál, a püspök atya által megáldott, a tisztaságot jelképező fehér liliomvirágot kapott.

A bensőséges és áldott ünnepség a pápai és a magyar himnusz eléneklésével ért véget.

-vn-