In memoriam Forgon Pál

2004. június 11., 10:00 , 178. szám

1913-ban született a munkácsi járási Szernyén, ahol édesapja tanító volt. A család később Beregrákosra költözött. A Beregszászi Gimnázium elvégzése után a Losonci Református Teológián tanult. Ennek befejezése után Keresztúrban, Muzsalyban és Visken szolgált lelkipásztorként. 1951. október 13-án Visken hamis vádak alapján letartóztatták. Azzal vádoltát őt, hogy a kolhoz ellen agitál és a munka megtagadására biztatja az embereket. 1956. május 22-én szabadul, jön haza gyülekezetéhez és családjához. Lágeréveiről, szenvedéséről 1992-ben könyv is megjelent Ott voltam, ahol a legszebb virágok nyílnak címmel.

Omszk környékén volt fogságban, de az Úrban szabad és megbékélt ember maradt. A rabságban is Isten szolgája volt, szenvedő társainak bátorítást és vigasztalást nyújtott.

Az itthon maradt családot a parókiáról kilakoltatták, sok megpróbáltatást kellett elszenvednie feleségének, lányának és fiának.

1965-től Beregszász lelkipásztora, 1972-ben megválasztják Bereg megye esperesének, 1978-tól pedig a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke. 1979-ben a Budapesti Református Teológiai Akadémia díszdoktorává avatják. Nagy utat járt be. Nem panaszkodó, inkább hálaadó és megelégedett ember volt, a fiatal lelkészek képzésének beindítója, oktatója.

Köszönjük az Úrnak életét és szolgálatát, mely nem volt hiábavaló. 2004 januárjában töltötte be 91. életévét. Nem betegeskedett, inkább gyengélkedett az utóbbi időben. Május 31-én aztán örökre elaludt. A nemes harcot megharcolta, futását elvégezte.

Kárpátaljáról többen is részt vettünk a temetésén Nyíregyházán. A beregszászi ifjúsági énekkar szolgálata mellett mi, lelkészek egy-egy Igével vettünk búcsút idős lelkipásztortestvérünktől. Az Úrban van a vigasztalása a gyászoló családnak és mindnyájunknak.

Gulácsy Lajos