2004. május 7.

2004. május 7., 10:00 , 173. szám

Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. (Zsidókhoz írt levél 11,6)

Nagyon sok ember nem is gondol arra, hogy Istennek nem lehet hit nélkül tetszeni. Általánosságban mindenkinek van valamilyen hite. Itt nem valamilyen, hanem üdvözítő hitről van szó, ez pedig Isten ajándéka, amit Tőle kell kérnünk. Ez a kérésünk nem marad válasz nélkül, hiszen Jézus megígérte: "Aki kér, mind kap." Ne gondoljuk, hogy az Istennel való kapcsolatunkat e hit nélkül fenn lehet tartani. Sokszor azzal dicsekszik az ember, hogy mennyire ismeri a Bibliát, milyen hűségesen jár templomba, vagy hogy mennyit adakozik. De vajon ezek az erények azt jelentik, hogy keresztyének vagyunk?

Nem tévedünk, amikor a kegyességünket tesszük a hitünk helyére? A hit nélküli kegyesség nem kedves Istennek. Miért nem? Mert a hit nélküli kegyességnek az a veszélye, hogy a hittel csak áltatjuk magunkat. Hány és hány ember nem gondol arra, hogy van hit nélküli vallásosság, képmutató kegyesség, látszat-egyháztagság az élő Istennel való közösség nélkül.

Vajon nem azért lett erőtelen a keresztyénségünk, mert a hit kimaradt belőle? Igaz hit nélkül csak vallásos emberek vagyunk. Isten óvjon meg minket a hit látszatától. Legyen a mi imádságunk is: "Hiszek, Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek." (Márk 9,24)

Delényi István