„Mindenért meg kellett harcolnunk”

Középszintű közgyűlés Ugocsában

2004. március 12., 01:00 , 165. szám

A Kárpátaljai Magyar Kul­turális Szövetség Nagy­szőlősi Járási Középszintű Szervezete múlt vasárnap tartotta ez évi közgyűlését a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskolában. A 25 ugocsai alapszervezet közel 10 ezer tagját 100 küldött képviselte.

„A KMKSZ az elmúlt 15 évben mindvégig hű maradt elveihez és a kárpátaljai magyarság ügyéhez. Az elmúlt években mindenért meg kellett harcolnunk, minden eredményt magunknak kellett kivívnunk, a hatalom sosem volt a segítségünkre. Munkánk eredménye kézzel fogható. A státustörvény végrehajtása kapcsán a Nagyszőlősi járásban 20 ezren igényeltek magyar igazolványt, a legutóbbi népszámláláskor Nagyszőlősön 6500-an vallották magukat magyarnak (kétszer többen, mint 1989-ben). Ebben benne van a történelmi egyházak állandó munkája, ugyanakkor benne van a mi munkánk is. Ezennel megköszönöm valamennyi alapszervezeti elnök és helyi aktivista munkáját, akik a politikai széljárástól függetlenül végzik a rájuk bízott feladatokat, és fontosnak tartják a magyar ügyek intézésében való tevékeny részvételt” – mondta el beszámolójában Mi­lo­ván Jolán, a középszintű szervezet elnöke.

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke beszédében hangsúlyozta: a KMKSZ semmilyen politikai erőnek nincs kiszolgáltatva. „A mi álláspontunk, hogy a szövetségnek mindig legyen lehetősége választani abban a kérdésben, hogy köt-e politikai szövetséget a kárpátaljai magyarság nagy horderejű ügyeinek előmozdítása érdekében, avagy sem, illetve hogy vállal-e felelősséget az esetleges szövetségesekért. A mi célunk, hogy a KMKSZ megőrizze önállóságát, ne kerülhessen olyan helyzetbe, hogy ne legyen módjában szót emelni a magyar ügyek­ben” – mondta a szónok.

A továbbiakban a közelgő jubileumi megyei közgyűlés lebonyolítása volt napirenden, ahová Ugocsa ezúttal 200 küldöttet delegálhat.

P. Zs.