Kizárták a KMKSZ-t a státustörvény végrehajtásából

Megszűnnek a régi státusirodák!

2004. január 30., 09:00 , 159. szám
Elnéptelenednek az információs irodák

Kizárta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget a kedvezménytörvény kárpátaljai végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásából a Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH), miután a hétvégén Beregszászban, a járási állami közigazgatási hivatal épületében együttműködési megállapodást kötött az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetséggel (UMDSZ). Ennek nyomán a kedvezménytörvény végrehajtásának elősegítésére hivatott irodák megszűnnek – holott a hivatal korábban nem fogalmazott meg szakmai kifogásokat azok munkájával kapcsolatban –, s helyettük újakat állítanak fel.

Mint ismeretes, az ukrajnai információs irodahálózat 2001 januárjától 2003 végéig a HTMH-nak a KMKSZ-szel kötött szerződése alapján működött. Kétesztendős tevékenysége során az irodahálózat mintegy 120 ezer különböző kérelmet fogadott, ezen belül 108 ezer magyar és 3500 hozzátartozói igazolvány iránti kérelmet. Tevékenységének köszönhetően a kárpátaljai magyar lakosság több mint 71 százaléka igényelt és kapott magyar igazolványt. Ám az anyaország részéről az ügyben illetékes HTMH az elmúlt év végén nem hosszabbította meg a rendszer működtetésére vonatkozó szerződést.

Korábban lapunk érdeklődésére Szabó László, a HTMH főosztályvezetője technikai okokkal magyarázta a szerződéskötés késését, hangsúlyozva, hogy a mögött nincs semmiféle politikai megfontolás. Bálint-Pataki Józsefnek, a HTMH elnökének a Magyar Nemzet számára adott nyilatkozatából azonban már sejteni lehetett, hogy a hivatal váltásra készül.

A váltás olyannyira „jól sikerült”, hogy a jövőben a kedvezménytörvénnyel kapcsolatos ügyintézést kizárólag az UMDSZ által kialakított új struktúra végzi majd. Az eljárásra jellemző, hogy a helyi sajtóban már az elmúlt héten megjelentek az új irodák címei (cikkünket lásd a 6. oldalon), holott a szerződéskötésre a két fél között csupán múlt szombaton került sor.

Érdeklődésünkre Bálint-Pataki József, a HTMH elnöke elmondta: „Szerettük volna, ha a törvény végrehajtásában mind a két szervezet részt vesz, és ennek érdekében előzetes tárgyalásokat is folytattunk. Egy ponton úgy tűnt, hogy létrejön az egyezség, a KMKSZ azonban végül elzárkózott az UMDSZ-szel folytatandó közös munkától. Ennek megfelelően nem volt más választásunk, mint a módosított kedvezménytörvény végrehajtása érdekében az UMDSZ-szel megkötni ezt a szerződést.”

Arra vonatkozóan, hogy mi indokolta a váltást, a HTMH elnöke elmondta: „Az UMDSZ múlt év nyarától szorgalmazta ezt a közös munkát, mely igény fokozatosan erősödött. Annál is inkább, hogy a tavaly nyáron módosított kedvezménytörvény tárgyában a két szervezet eltérő álláspontot fogalmazott meg. A KMKSZ a Magyar Állandó Értekezleten (MÁÉRT) nem támogatta a törvény módosítását. Az UMDSZ, hasonlóan az összes többi magyar Kárpát-medencei szervezethez – kivéve egy vajdasági szervezetet – viszont támogatta ennek a törvénynek a módosítását. Ebben a megközelítésben tulajdonképpen természetesnek is tartanám ezt az elzárkózást, hiszen az, aki nem ért egyet egy törvénnyel, nyilván nem kíván részt venni annak végrehajtásában sem. A KMKSZ ezzel szemben ragaszkodott volna ahhoz, hogy a módosított törvény végrehajtását egyedül végezze.”

Gulácsy Géza, a kárpátaljai irodahálózat korábbi vezetője, a KMKSZ elnökségének tagja, lapunk érdeklődésére elmondta, az új szerződés megkötésére úgy került sor, hogy a korábbi ígéretekkel ellentétben a HTMH csupán a szerződéskötést követően reagált az irodahálózat jövőjével kapcsolatos, több mint egy hónappal ezelőtti írásbeli megkeresésükre. Mint a KMKSZ vezetői elmondták, a HTMH elnökének nyilatkozata megtévesztő. Nem felel meg a valóságnak az állítás, miszerint az UMDSZ korábban ne lett volna bevonva a kedvezménytörvény végrehajtásával kapcsolatos ügyintézésbe, hiszen négy tagszervezete működtetett információs irodákat Ukrajnában. A KMKSZ sohasem ragaszkodott hozzá, hogy egyedül működtesse az irodahálózatot, abba a cél érdekében bevonta a szövetség ellenszervezeteit is, mutatott rá Kovács Miklós, ugyanakkor a HTMH a most megkötött szerződéssel teljességgel kizárta a KMKSZ-t az ügyintézésből. A szövetség elnöke úgy véli, megtévesztő Bálint-Pataki Józsefnek az az érvelése is, miszerint azután, hogy a kedvezménytörvény módosítása ellen szavazott, a KMKSZ-nek a törvény végrehajtásától is el kellene állnia. Kovács Miklós ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy korábban az UMDSZ képviselői valamennyi MÁÉRT ülésen a státusirodák bezárása mellett ágáltak, s a kedvezménytörvénynek általuk támogatott módosítása pont arról szól, hogy a státusirodáknak már semmiféle szerepük sincs.

A KMKSZ vezetői szerint Bálint-Pataki József lapunknak adott nyilatkozata is arra utal, hogy a minapi szerződéskötés igenis politikai indíttatású volt, a KMKSZ kirekesztése az irodahálózat működtetéséből szerves része annak a tavaly elkezdődött folyamatnak, melynek eredményeként a magyar kormány illetékes hivatalai sorra az általuk favorizált UMDSZ-nek adják át a kárpátaljai magyarság támogatására hivatott rendszerek ellenőrzését, ahogyan az korábban az Illyés Közalapítvány Ukrajnai Alkuratóriuma, s az oktatási-nevelési támogatás esetében is történt. A KMKSZ szerint a HTMH ezen lépései a kliensrendszer kialakítását és megszilárdítását szolgálják, akár a kárpátaljai magyarság érdekeinek rovására is.

ntk