A státustörvénynek működnie kell!

Ülésezett a KMKSZ beregszászi járási szervezetének választmánya

2004. január 16., 09:00 , 157. szám

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Járási Középszintű Szervezetének választmánya január 7-én Beregszászban tartotta idei első ülését. Az évkezdő gyűlésen jelen volt Kovács Miklós, a szövetség elnöke.

Vitaindító elő­adásában Kovács Miklós elemezte az ukrajnai és magyarországi politikai élet legfrissebb eseményeit, ismertette a KMKSZ elnökségének állás­pontját az aktu­ál­politikai kérdésekben. „A 2004. év ismét választások jegyében telik. Ukrajnában vélhetően elnökválasztásra kerül sor, így az elkövetkező időszakban kiéleződik a választási küzdelem; Magyarország az Európai Parlamentbe választ képviselőket. A KMKSZ helyzete továbbra sem idilli, sőt, most tetőznek a szövetség ellen indított támadások. A legutóbbi „fejlemény”, hogy a státustörvény kárpátaljai végrehajtására vonatkozóan a Határon Túli Magyarok Hivatala nem kötött újabb szerződést a szövetséggel. A törvény azonban mellettünk áll, a magyar kormánynak nincs jogában leállítani a státustörvény végrehajtását” – fejtette ki az elnök.

A továbbiakban Bakancsos László, a beregszászi járási kö­zép­szintű szervezet elnöke be­szá­molójában elmúlt évi mun­káju­kat értékelte. „A járási szervezet rend­ben megtartotta a 2003-ra ter­ve­zett kulturális rendezvényeit. Az elmúlt félévben 1500 tag­sá­gi igazolványt juttattunk el a szö­­vetség tagjainak. Bartha Ferenc és dr. Bren­­zo­vics László megyei tanácsi képviselőtársaimmal a megyei képviselők szociális keretéből a nyár folyamán 85 személynek folyósítottunk pénz­segélyt, elsősorban a lá­gert megjárt idős embereknek, falvanként kettőnek. Az év végén további harminc személyhez juttattunk el száz-száz hriv­nyát, szociális segély címen” – mondta az elnök.

A testület jóváhagyta a 2004. évi járási szintű ren­dezvények listáját, határozott arról, hogy a középszintű szervezet hagyományos farsangi báljára február 7-én kerül sor. Egyez­tették továbbá az alapszervezeti közgyűlések időpontjait, melyekre idén január 17. és február 28. kö­zött kerül sor. A középszintű szervezet közgyűlését, melyre 50 fő után delegálhat egy küldöttet a tagság, március 21-én tartják.

-farkas-