2003. december 26.

2003. december 26., 01:00 , 154. szám

A na­pok­ban ünnepeljük a karácsonyt. Mit jelent számunkra a karácsony? Sok em­bernek fenyõfát, a sütést-fõzést, a bevásárlást, a takarítást jelenti. Mi, keresztények Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Az Isten Szentháromság: Atya, Fiú, Szentlélek. A Szentháromság belsõ élete önajándékozás. Az Atya ajándékozza magát a Fiúnak, a Fiú elfogadja és mindent visszaad, mindezt a Szentlélek közvetíti. A Fiú a második isteni személy, Jézus Krisztus megtestesült, eljött közénk, hogy erre az önajándékozó életre megtanítson minket, embereket. Krisztus jövetelének második oka a megváltás, amelyet húsvétkor ünneplünk. Most, karácsonykor az önajándékozásra figyelünk. Innen ered, hogy ilyenkor az emberek megajándékozzák egymást. Az ajándékban, amit szeretteimnek adok, benne vagyok én is. Akkor tudom magamat tisztán, minden érdek nélkül, semmit vissza nem várva ajándékozni, ha Krisztusra, a legnagyobb Ajándékozóra tekintek. Jézus azért jött közénk, hogy szeressen minket, minden érdek nélkül, mert az õ lényege a szeretet. Az Õ példája hat rám, az Õ szeretete indít engem, és én is olyan akarok lenni, mint Jézus Krisztus.

Pogány István,
aknaszlatinai római katolikus plébános