Ha lejár a végrehajtási levél benyújtási határideje

2013. augusztus 29., 02:45 , 659. szám

„A bíróság nekem adott igazat egy állami hivatallal kötött szerződés teljesítésével kapcsolatos perben, s a végrehajtási levelet is kiadták, amelynek alapján behajtható az engem megillető összeg a megrendelőtől, aki mostanáig nem akart fizetni a munkámért. De az örömöm nem tartott sokáig, mivel a dokumentum értelmében a végrehajtási levelet a tulajdonképpeni végrehajtás végett július 24-ig kellett volna benyújtanom az Állami Végrehajtó Szolgálatnak, ám csak július 29-én kaptam kézhez, azaz napokkal a határidő lejárta után, miáltal elveszítettem a végrehajtásra való jogomat! Mit tehetek , hogy mégiscsak hozzájussak az engem jogosan megillető pénzhez?”

– Az Adminisztratív Peres Eljárási Törvénykönyv 261. paragrafusának 1. része értelmében olyan esetekben, amikor a végrehajtási levelet méltánylandó okokból nem nyújtották be a megadott határidőn belül végrehajtásra, a bíróságnak jogában áll új határidőt megállapítani. Ennek érdekében írjon kérvényt, melynek alapján az ügyet tárgyaló bíróság helyt adhat a kérésének.

A kérvénybe az alábbiakat kell belefoglalni: 1. a bíróság nevét, amelyhez be szándékozik nyújtani azt; 2. a kérvényező (azaz behajtó) teljes nevét, lakcímét; 3. az ügyben alperesként szereplő, s a bíróság által valamely intézkedésre, eljárásra, esetleg döntéshozatalra utasított hivatal vagy szerv (adós) nevét és címét; 4. az ügy számát, amelynek kapcsán a kérvényt benyújtja (megtalálható a végrehajtási levélben); 5. a dokumentum megnevezését (Заява про поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого листа до виконання); 6. a körülmények leírását, melyekből kifolyólag a végrehajtási levél nem lett idejében benyújtva az Állami Végrehajtói Szolgálatnál (a végrehajtási levél vagy az ügyben született bírósági határozat késedelmes kézhezvétele mellett ilyen ok lehet például az elhúzódó külföldi tartózkodás, a gyógykezelés stb. is.), továbbá az indoklást, hogy véleménye szerint a mentségére felhozottak miért minősülnek méltánylandóknak; 7. kérni kell, hogy a bíróság ismerje el méltánylandóknak a végrehajtási levél benyújtási határidejének elmulasztására felhozott okokat, s jelöljön ki új határidőt a dokumentum benyújtására; 8. szükség esetén meg kell adni a kérvényben az ahhoz csatolt dokumentumok jegyzékét (a végrehajtási levél másolatán túl olyan dokumentumokat célszerű mellékelni, amelyek bizonyítják, hogy a mulasztás okai valóban méltánylandóak); 9. a kérvényt alá kell írnia a benyújtójának, s a benyújtás dátumát is tüntessük fel.

Szükség esetén a kérvény megírását bízzuk ügyvédre.

A hasonló esetek nem ritkák mostanában, ezért érdemes röviden összefoglalni, mit tehet a polgár annak érdekében, hogy ne mulassza el a végrehajtási levél benyújtására megadott határidőt. Először is, amint tudomást szereztünk arról, hogy a bíróság a javunkra döntött valamely ügyben (például helyt adott a keresetünknek), nemcsak arra kell odafigyelnünk, hogy mielőbb kézhez kapjuk a határozat szövegét, de mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban megszerezzük a végrehajtási levelet. Ezzel összefüggésben figyelembe kell venni, hogy az Adminisztratív Peres Eljárási Törvénykönyv 258. paragrafusa értelmében minden bírósági döntés után, mely jogerőre emelkedett vagy azonnal végrehajtandó – a kedvezményezett személyek, esetleg a polgár vagy az állam érdekeit a bíróság előtt képviselő ügyész kérvénye alapján –, egyetlen végrehajtási levelet adnak ki. Amennyiben az adott ügyben született bírósági határozat jogerőre emelkedett, vagy a jogszabályok értelmében azonnal végrehajtandó, erre hivatkozva a felperesnek, annak tehát, aki keresetet nyújtott be a bíróságon, melynek az helyt adott, ki kell vennie a végrehajtási levelet. Ehhez kérvényt kell írni az ügyet tárgyaló elsőfokú bírósághoz címezve.

Amennyiben az ügyben fellebbeztek, s az a fellebbviteli bíróság elé került, mely abban a végleges döntést meghozta, ez utóbbi bíróságtól kell kérnünk a végrehajtási levél kiadását. De csak abban az esetben, ha a kiadására vonatkozó kérvényt még azelőtt benyújtjuk, hogy az ügyet visszaküldték volna a fellebbviteli bíróságról az első fokon eljáró bírósághoz. Ha az ügyet mégis visszaküldték az elsőfokú bírósághoz, azaz a járási-városi bírósághoz, úgy a végrehajtási levél kiadására vonatkozó kérvényt is ehhez a testülethez kell benyújtanunk.

Miután benyújtottuk a kérvényt, tanácsos rendszeresen (legalább hetente egyszer) felkeresni a bírósági kancelláriát, de telefonon is érdeklődhetünk aziránt, mikor vehetjük ki a végrehajtási levelet. Persze, csak akkor érdemes kitartóan kilincselni, ha a bíróságon nem mondták meg mindjárt a pontos dátumot, amikor jelentkezni kell.

Miután megkaptuk a végrehajtási levelet, haladéktalanul írjunk kérvényt, s a végrehajtási levéllel együtt nyújtsuk be azt az Állami Végrehajtási Szolgálat helyileg illetékes hivatalában.

hk