Rákóczi nevét viseli a főiskola

Névadó ünnepség a KMTF-en

2003. december 19., 01:00 , 153. szám

December 11-én Beregszászban nagyszabású ünnepség keretében vette fel II. Rákóczi Ferenc nevét a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (KMTF).

A rendezvény a beregszászi Bethlen-Rákóczi kastélynál kezdődött, ahol Nagy Csaba tárogatóművész játékát követően dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte a megjelenteket. Miután a házigazdák és a vendégeik megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc emléktábláját, átvonultak a tanárképző főiskola épülete elé. Itt dr. Orosz Ildikó, a KMTF elnöke köszöntötte a megjelent vendégeket, köztük Szabó Vilmost, a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatalának politikai államtitkárát, Bálint Pataki Józsefet, a Határon Túli Magyarok Hivatalának (HTMH) elnökét, Zilahi Lászlót, az Oktatási Minisztérium főosztályvezetőjét, Szabó Ottót, a Magyar Köztársaság ungvári főkonzulját, valamint Somogyi László és Varga Levente konzulokat, illetve számos anyaországi megye és felsőoktatási intézmény küldötteit.

Dr. Soós Kálmán, a főiskola rektora ünnepi beszédében elmondta: „A több társadalmi szervezet kezdeményezéséből 1993-ban fogant, majd útjára indított Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola ma már több mint száz magyar tannyelvű iskola számára képez pedagógusokat, szakembereket, hozzájárulva ezzel oktatási rendszerünk fenntartásához. Folyamatosan bővül diáklétszáma és a választható szakok száma is. Hozzá kell tennünk, hogy végzőseink – akiknek zöme Kárpátalján helyezkedik el – államilag elismert diplomát vehetnek át tőlünk, ami azt jelzi, hogy főiskolánk az egyetlen olyan határon túli magyar felsőoktatási intézmény, amely államilag elismert és minden szaka akkreditált.” A rektor elmondta továbbá, hogy a Nagyságos Fejedelem nevének felvétele tisztelgés Rákóczinak az oktatás iránti elkötelezettsége, a függetlenség iránti vágya és személyes nagysága előtt, egyben pedig jelezni hivatott a főiskola profilváltását, azt a törekvését, hogy a pedagógusképzésen túl is szerepet vállaljon a kárpátaljai magyar értelmiség kinevelésében.

Ezt követően Vass Ilona, a KMTF főtitkára felolvasta Mádl Ferencnek, a Magyar Köztársaság elnökének, és Volodimir Litvinnek, az Ukrajnai Legfelsőbb Tanács elnökének köszöntőlevelét, majd Szabó Vilmos államtitkár üdvözölte a jelenlévőket a magyar kormány nevében. Mint elmondta, a főiskola névváltoztatásáról szóló döntés jó időben és jó helyen született. A szónok biztosította a jelenlévőket, hogy a magyar kormány, alkotmányos kötelezettségének megfelelően, továbbra is kiemelkedően fontosnak tekinti a határon túli magyarság támogatását, hogy a magyar közösségek tagjai szülőföldjükön leljék boldogulásukat.

Zilahi László, a magyar Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyar Főosztályának vezetője, méltatva a főiskola eddigi eredményeit, bejelentette, hogy a minisztérium a 2004-es évben értékében azonos támogatást irányzott elő költségvetésében a tanárképző főiskola működési feltételeinek biztosítására és infrastrukturális fejlesztésére.

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke az alapítók nevében szólva elmondta: „A főiskola olyan korba lépett, amikor felveheti a saját maga által választott második nevét. Ez a név az eddigi életéből és karakteréből következik. Rákóczi Ferenc is a lehetetlenség határát súroló vállalkozásba fogott, akárcsak mi, létrehozva a főiskolát, és ahogyan a magyar nemzet nevével fémjelzett vállalkozásának is több szinten dőlt el a sorsa, ugyanúgy állunk mi is. ... Talán hozzánk kegyes lesz az Úr, s a „hadi szerencse” és a nemzetközi politika síkján is jobb konstellációt fogunk ki, sikeresen tudjuk végigvinni ezt az ügyet a névválasztás, a szellemiségválasztásunk jegyében.”

A beszédeket követően Szabó Vilmos államtitkár és dr. Soós Kálmán rektor együtt leplezte le a főiskola épületének falán az ukrán és magyar nyelvű névtáblákat, Csuka Béla kőfaragó munkáit. A főiskola kórusa Rákóczi korát idéző dalokat adott elő, majd a táblákat és a főiskolát megáldotta Horkay László, a Kárpátaljai Református Egyházkerület és Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke.

A Szózat eléneklését követően az ünnepség résztvevői megtekintették a főiskola leendő otthonát, az egykori törvényszék ma még romos épületét, a KMTF kollégiumának filmklubjában pedig bemutatták az intézmény életéről készült filmet.

A késő délutáni órákban a Kölcsey Ferenc Szakkollégium kiállítótermében Dr. Kovács Tibor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója nyitotta meg a munkatársaival összeállított Rákóczi-kiállítást.

Végezetül Bálint Pataki József, a HTMH elnöke ünnepélyesen átadta Matl Péter munkácsi szobrásznak a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét, melyet alkotói munkássága elismeréséül kapott.

Másnap, december 12-én pénteken II. Rákóczi Ferencről rendezett nagyszabású tudományos konferenciával ért véget a névadási ünnepség, amelyen 14 kárpátaljai és anyaországi kutató előadása hangzott el.

B. Zs.