Ajánlat díjmentes magyar vízumra

Magyar–ukrán vízumtárgyalások

2003. szeptember 12., 02:00 , 139. szám

Díjmentes vízum­lehe­tő­séget ajánlott fel az ukrán állampolgárok számára Ma­gyarország.

A vízumtárgyalások újabb budapesti fordulóján a magyar fél ezért cserébe a magyar ál­lam­pol­gárok vízummentes beutazását kérte Ukrajnába – mondta el Tóth Tamás magyar külügyi szóvivő.

„Ezzel a kárpátaljai ma­gyar­ság és a korábban rendszeresen hozzánk látogató ukrán állam­pol­gárok gyakorlatilag a koráb­bi­ak­kal megegyező feltételekkel, de más formában jöhetnek Ma­gyar­országra” – hívta fel a figyelmet Tóth Tamás.

Hozzátette: ez a konstrukció biztosíthatná, hogy a határon túli magyarság gyakorlatilag minden változtatás nélkül tarthassa a kapcsolatot Magyarországgal november 1-jét, az európai uniós csatlakozással összefüggő vízum­köteles határátlépés bevezetését követően is.

Értesüléseink szerint ötéves időtartamra szóló, több­­szö­ri beuta­zásra jogosító vízu­mokról lenne szó, melyeket sür­gősségtől függően 1–5 nap alatt adnának ki az erre jogosult ma­gyar külképviseletek.

Ugyanakkor egyelőre nem tisztázott, milyen alapon, eset­le­ge­sen milyen további feltételek, doku­men­tumok megléte esetén igényelhetik az ukrán állam­pol­gárok a szóban forgó vízumot, például szükség lesz-e a koráb­bi­ak­hoz hasonlóan meghívó le­vélre.

A Kárpátaljai Magyar Kul­tu­rális Szövetség üd­vözli a magyar kormány ajánlatát. A KMKSZ elnöksége által hétfőn kiadott nyilatkozat szerint a magyar kor­mány ajánlata összhangban van a kár­pátaljai magyarság jogos igé­nyeivel és a Szövetség többször hangoztatott javaslataival. Az elnökség reményét fejezi ki, hogy a vízum kérdéséről folytatott ukrán–magyar tárgyalások ered­mé­nyeképpen olyan megál­la­po­dás jön létre, amely bürokratikus akadályoktól mentesen biztosítja a kárpátaljai magyar közösség számára az ingyenes, hosszú le­já­ratú (5 évre szóló) vízumhoz való hozzájutást – áll a közleményben.

A két ország közötti meg­álla­podás véglegesítésére vízum­ügy­ben várhatóan már a közeli napok­ban sor kerülhet.

MTI–ntk