Czébely Lajos: Visk története

2003. szeptember 12., 02:00 , 139. szám

A méltán nagy sikerű iskolatörténet (A viski magyar iskola története az egyházi iskoláktól a Kölcsey Ferenc Középiskoláig) után új könyvvel jelentkezett Czé­bely Lajos. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség CLIO-könyvek sorozatának legfrissebb kiadványaként jelent meg a Visk története.

A páratlan szépségű, a szerző szavaival élve „természeti szépségekkel gazdagon megáldott, a szeres település nyomait is őrző szabálytalan alaprajzú község” földrajzi leírása után a viski földrajzi nevek bemutatását találjuk a könyvben. A fennmaradt egyházi okiratok, korábbi néprajzi gyűjtések, illetve a saját gyűjtés alapján tárgyalt helynevekkel való ismerkedés sokat elárul a település földrajzi fekvéséről, természeti adottságairól, múltjáról, s a tény, hogy napjainkig élnek ezek a helynevek, a viskiek értékmegőrzéséről, hagyományszeretetéről beszélnek.

A monográfia végigkíséri az egykori koronaváros történetét a honfoglalás előtti időktől napjainkig, rámutat az elmúlt korszak prekoncepciós történelemszemlélete következtében kialakult téves következtetések hiteltelenségére, a tárgyi tévedésekre.

A II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc 300. évfordulójának évében különös érdeklődéssel lapozhatjuk a kuruc-labanc világot bemutató oldalakat, s nem egy mai kérdésünkre is választ találunk a Trianon után című fejezetben.

A történelmi eseményeken túl valamennyi részben tárgyalja a szerző a társadalmi és gazdasági viszonyokat, a hitélet, az oktatás kérdéseit. Külön fejezetet szentel például a többfelekezetűség kialakulásának, a Visk nevét országos hírűvé tevő Visk-várhegyi fürdő leírásának, az egyletek szerepének a közösség gazdasági és kulturális életében, a XX. század eleji amerikai kivándorlásnak.

A könyv olvasása során megismerjük Visk nemzetiségi mutatóinak alakulását, az okokat és összefüggéseket.

A történelmi tényeken, adatokon, statisztikai mutatókon alapuló szöveg – szerzője stílusát dicsérve – nem válik szárazzá, hanem lebilincselő olvasmányul szolgál a honismeret iránt érdeklődő olvasónak.

A kötetet gazdag fénykép- és dokumentumanyag, jegyzet és bibliográfia teszi teljessé.

pm