Utassy József: Kipusztulóban

2003. július 4., 02:00 , 129. szám

Inog, recseg az agg családfa,

többé nem hajt levelet, ágat.

Utolsó gyümölcse én valék,

s velem kihal a vén Vadász-had.

 

Mi még hadakba rendeződtünk,

s hosszú-hosszú századokon át

ha egy Vadász-fiú megnősült:

toldott a házhoz még egy szobát.

 

Hej, ha föltámadna temetőnk!

Nagy, bortól bíborló éjszakán

szívemre ölelném remegőn:

dédapám, ükapám, szépapám.

 

Inog, recseg az agg családfa,

nem hajt többé levelet, ágat.

Utolsó gyümölcse én valék,

s kihal velem a vén Vadász-had.

 

A pusztulás mindig kétségbeejtő. Az égvilágon minden, ami elmúlóban van, ami már csak nyomaiban létezik, az embert szem­besítésre, önvizsgálatra készteti. És szinte valamennyi olyan élőlény és élettelen dolog, amely utolsó példányként tudatosul bennünk, tragikus, felkavaró érzéseket ébreszt, lelkifurdalástól sem mentes állapotba juttat valamennyiünket. De Utassy József verse, a Kipusztulóban című, még ennél is fájdalmasabb érzéseket kíván megfogni.

Arról a felelősséggel terhes szembesülésről kíván számot adni, amelyet egy nagymúltú család utolsó sarja érezhet át, amikor tudatosul benne, hogy valószínűleg számos ősének az álma, igyekezete épp az ő életével zárul le örökre. Ám ebben az egyéni „kipusztulásban”, egy-egy családfa lezárultában ott lebeg a nagyobb közösség, egy-egy nemzet fenyegetettsége. Figyeljük meg, hogyan és miért szélesedik ki a családi pusztulásról szóló dráma. Vajon miért nem tudjuk csupán az egyén, csak a család egyéni dolgának látni azt, amiről Utassy József verse szól? A „dédapám, ükapám, szépapám” nem rokonunk, s mégis, mintha saját ismerős és ismeretlen felmenőinket is megidézné ezáltal a költő.

Penckófer János