Áldozatot hozni embertársainkért

Szent Antal-napi búcsú Csepében

2003. június 20., 02:00 , 127. szám

A római katolikus egyház június 13-án emlékezik meg Páduai Szent Antal ferences barátról, egyháztanítóról, a szegények pártfogójáról. Ezen a napon ünneplik templomuk védőszentjét a csepei római katolikus egyházközség hívei is.

A környező településekről érkező zarándokokat és vendégpapokat – Losák István szolyvai plébánost, Trescsula László karácsfalvai és Harangozó Miklós csepei görög katolikus parókus atyákat – Bán Jónás helyi plébános köszöntötte.

A templomkertben tartott szentmisét Losák István atya mutatta be. Szentbeszédében kiemelte: az emberek hajlamosak bezárkózni saját anyagias világukba és nem venni észre felebarátjuk szenvedését, nélkülözését. „Szent Antal odaadó életútja méltó példaképe lehet a mai társadalom emberének. ő legyőzte az önzést, képes volt dönteni Jézus mellett, és lemondva az anyagi javakról, vállalta a szerzetesi életet. Mi is törekedjünk arra, hogy képesek legyünk áldozatot hozni embertársainkért és szeretettel, együttérzéssel fordulni mások felé” – mondta.

A körmenetet és a szentségi áldást követően a jelenlévők közös imában kérték az Úr áldását, majd valamennyi jelenlévő gyerek kapott egy-egy, a tisztaságot és ártatlanságot jelképező fehér liliomvirágot.

-lia-