400 ezer forint a kárpótlás új összege

Hamarosan megkezdődhet a kárpótlás folyósítása

2003. március 21., 01:00 , 114. szám

Mint ismeretes, az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az egyösszegű kárpótlásra jogo­sul­taknak járó juttatást a Magyar Országgyűlés az Alkotmánybíróság határozata nyomán 30 ezerről 400 ezer forintra emelte (A korábban e jogcímen folyósított összeget a kárpótlás megállapításakor figyelembe veszik). A törvény értelmében a pótlólagos kárpótlás kifizetéséről a Központi Kárrendezési Iroda (KKI) által hozott jogerős és végrehajtható határozat alapján a Hadigondozottak Közalapítványa intézkedik majd.

Mint lapunk megtudta, a tör­vény végrehajtására vonatkozó kor­mányrendelet már megszületett, s néhány napon belül, a Ma­gyar Közlönyben való meg­jele­nése pillanatától lép érvénybe. A Kárpátaljának a Hadigondozottak Közalapítványánál elmondták, várhatóan a KKI levélben keresi majd meg ezzel kapcsolatban mindazokat, akikre a törvény vonatkozik, azaz akik korábban már részesültek a 30 ezer forintnyi egyösszegű kárpótlásban.

Tekintettel a posta működéséből adódó esetleges késedelemre, a jogosultaknak legkorábban május-június tájékán érdemes jelezni a KKI-nak, hogy kérik a kiegészítés folyósítását, amennyiben addig semmilyen értesítést nem kapnak a hivataltól, tudtuk meg. Lapunk továbbra is tájé­koz­tatni fogja a közvéleményt a fej­leményekről.

ntk