Kedvezménytörvény, választások, vízumkényszer

Ülésezett a KMKSZ választmánya

2003. március 7., 01:00 , 112. szám

A beregszászi időközi megyei tanácsi választás, a vízumrendszer bevezetése és a kedvezménytörvény sorsa – ezek voltak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség hétvégi tisza­pé­ter­falvai ülésének legfontosabb témái.

A kárpátaljai magyarság érdekvédelmi szervezete számára fontos volt vállalni a megmérettetést, amit a beregszászi időközi megyei tanácsi választás jelentett – hangsúlyozta beszámolójában Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke. Horkay Sámuel személyében a szövetségnek sikerült méltó jelöltet állítani a választásokra, az eredményes kampány pedig jelezte, a tavalyi események nem törték meg a KMKSZ-t, az érdekvédelmi szervezet a magyarlakta területeken a magyarság érdekében bármikor képes olyan értékeket, jelölteket és programot felmutatni, amelyek mozgósító erővel bírnak a lakosság körében, képes alternatívát kínálni a hatalmi struktúrákkal szemben.

A szövetség kampányát ebből a szempontból a KMKSZ elnöke szerint siker koronázta, hiszen a hatalompárt népszerű és esélyes jelöltet indított, mégis arra kényszerült, hogy az egy évvel ezelőtti választásokon alkalmazottaknál is durvább eszközökkel akadályozza meg a népakarat megnyilvánulását, azaz mondvacsinált indokokkal diszkvalifikálja jelöltünket. A hatalom reakciója a legjobb bizonyíték arra, hogy a KMKSZ által felmutatott alternatíva hiteles és erőteljes, az emberek ismét meggyőző bizonyítékát kaphatták annak, hogy kik állnak a hatalom oldalán, milyenek értékeik és erkölcseik, s milyen eszközeik vannak – mutatott rá a KMKSZ elnöke. Ugyanakkor, hangsúlyozta Kovács Miklós, a történtek arra vallanak, hogy Ukrajnában az elmúlt egy esztendőben is sokat romlottak a politikai közállapotok, visszaszorulóban van a demokrácia. A hatalmon lévőket mindinkább hatalmába keríti a megfélemlítés spirálja. Egyre kevésbé bíznak már abban, hogy az embereket kellőképpen tudják manipulálni, s ezért az ígérgetések helyett a leplezetlen megfélemlítés eszközeihez folyamodnak. Ezzel azután tovább rombolják tekintélyüket, miáltal azonban még gyanakvóbbakká válnak – mondotta. Ez a spirál veszélyes, mert a végpontja az lehet, hogy a hatalom idővel vagy teljesen mellőzni fogja a választásokat, vagy arra a szintre süllyeszti azokat, amilyenen a volt Szovjetunióban álltak – hangsúlyozta végezetül Kovács Miklós. Mint Brenzovics László alelnök tájékoztatójában elhangzott, az érvényes ukrán jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy a KMKSZ megtámadja a választások eredményét, így nem marad más hátra, mint hogy becsületsértési pert indítsanak az ügy kapcsán a Horkay Sámuelről terjesztett hamis információk miatt.

A választmány a továbbiakban a kedvezménytörvény tervezett módosításáról tárgyalt. Mint elhangzott, a KMKSZ tárgyalási alapként sem tudja elfogadni a státustörvény módosításával kapcsolatban a magyar kormányhivatalok által megküldött szakértői anyagot, mivel az alapjaiban tér el a Magyar Állandó Értekezlet által tavaly ősszel elfogadott módosítási irányelvektől, egészében véve ellentétes a magyar nemzet érdekeivel. A kedvezménytörvény megmentésére Csoóri Sándor által kezdeményezett és a KMKSZ által támogatott aláírás-gyűjtési akció kapcsán a szövetség vezetői elmondták: máris több mint ötvenezer aláírás gyűlt össze Kárpátalján, s a tervek szerint jövő héten a KMKSZ képviselői Budapesten átadhatják a mintegy hatvanezer aláírást tartal­mazó íveket.

A KMKSZ választmánya aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a bevezetendő vízumkényszer ügyében mindezidáig nem született olyan megoldás, amely a kárpátaljai magyarok részére az anyaországgal való akadálytalan kapcsolattartást biztosítaná. A testület által ezzel kapcsolatban elfogadott nyilatkozat ismételten felhívja a magyar kormányszervek figyelmét arra, hogy a megfelelő kedvezményes eljárási mechanizmusok hiányában a vízumkényszer bevezetése egy újabb vasfüggöny leeresztését jelenti, ami megmaradásában veszélyezteti a kárpátaljai magyarságot, s kéri, hogy a kormányzat a magyar alkotmány erre vonatkozó részének megfelelően a jövőben is biztosítsa az akadálytalan magyar–magyar kapcsolattartást.

Mint elhangzott, a magyar parlament külügyi bizottsága március 11-én tart meghallgatást a volt Jugoszláviával és Ukrajnával szemben bevezetendő vízumkényszer kérdéséről, melyre meghívást kaptak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség képviselői is, így módjuk lesz ismételten kifejteni elképzeléseiket. A KMKSZ álláspontja a vízumkényszer kérdésében változatlan, emlékeztetett Brenzovics László alelnök: vízummentességet vagy kedvezményes vízumhoz jutást szorgalmaz a kárpátaljai magyarság számára. A kedvezményes vízumhoz jutás ma annál is reálisabb lehetőség, hangsúlyozta az alelnök, mivel azok után, hogy Lengyelország is ingyenes vízum kiadását fontolgatja az ukrán állampolgárok esetében, nyilvánvalóvá vált, hogy a kedvezményes elbírálásnak nem lehet akadálya Magyarország közelgő csatlakozása az Európai Unióhoz.

A KMKSZ választmánya a továbbiakban a szövetség március 29-én Beregszászban rendezendő közgyűlésével és a huszti magyar iskola ügyével összefüggő kérdéseket vitatott meg.

ntk