Az óvodáskor az iskoláskori kudarcok megelőzésének időszaka

Óvodapedagógusok konferenciája

2003. március 7., 01:00 , 112. szám

Az iskola és óvoda kapcsolata volt a témája az óvodapedagógusok konferenciájának, amelyet a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezett szombaton Beregszászban, a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán.

A mintegy hatvan résztvevőt Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke köszöntötte, majd az ukrán oktatási törvény óvodai vonatkozásait ismertette. Mint elmondta, a törvény nem teszi kötelezővé az iskola előtti nevelés intézményes formáját, sorra zárnak be az óvodák pénzügyi és egyéb okok miatt. Áthidaló megoldásként a nyugati országokban már nem ritka, ún. foglalkoztató óvodák intézményét ajánlotta, melynek beindítása kevesebb papírmunkát és beruházást igényel, ugyanakkor megfelelő felkészítést nyújt az iskolához készülő gyermekek számára. Felhívta az óvópedagógusok figyelmét, hogy a magyarországi továbbképzéseken való részvétel a vízumkényszer bevezetése után várhatóan megnehezül, ezért ideje elgondolkodni a hazai továbbképzések megerősítésén. A KMPSZ elnöke beszámolt a magyar tannyelvű iskolák működését koordináló megyei tanács legutóbbi üléséről, s javasolta, hogy a pedagógusok nyilatkozatban kérjék a testület közbenjárását a KMPSZ által szervezett továbbképzések állami elfogadtatásában.

Berényi Györgyné, Ilona, a Debreceni Református Kollégium igazgatónője előadásában kifejtette, a látványos, szülőcsalogató óvodai praktikák nem vezetnek tartós eredményhez. A beszéd, a gondolkodás, a térbeli tájékozódás, valamint a figyelem fejlesztése, illetve az indulatok levezetésének tanítása nem vezet ugyan látványos sikerekhez, de megalapozza az iskolai foglalkozásokat.

– Az iskolába lépő gyermekek egyre szegényesebb tapasztalati élményekkel érkeznek – számolt be a kollégium tanárainak tapasztalatairól az igazgatónő. – Az óvodáskor az iskoláskori kudarcok megelőzésének időszaka, ezért az óvodának el kell döntenie, hogy kiszolgálja a laikus szülők elvárásait, vagy igyekszik megalapozni a gyermek iskolai teljesítményét.

A Kárpátalja különböző vidékeiről érkezett óvónők a konferencián gyakorlati tanácsokat is kaptak a gyermekek nevelésének lehetőségeivel kapcsolatban, majd megválasztották a KMPSZ óvodaszekciójának tisztségviselőit. A szekció vezetőjének tisztében megerősítették Ga­bóda Évát, a Beregszászi járás felelőse Ködöböcz Mária és Szilágyi Ilona, az Ungvári járásé Szemere Judit, a Munkácsi járásé Legeza Gabriella, a Nagy­szőlősi járásé Benkő Szilvia és Farkas Erzsébet, a Felső-Tisza-vidéké Puliszka Éva lett, a beregszászi városi óvónők régiófelelősének Orosz Anikót, az ungváriakénak pedig Ircsák Katalint választották.

-jázmin-