Pénz nincs, ki oltja majd a tüzet?

A lánglovagokat leírták?

2003. február 28., 01:00 , 111. szám

A tűzoltóság alulfinanszírozottsága nem új keletű probléma Kárpátalján, az elmúlt években több mint száz falusi tűzoltóegységet számoltak fel a megyében.

A megyei tűzrendészeti főosztály adatai szerint, míg 1990-ben még 117 falusi tűzoltóosztag és tűzvédelmi egység őrködött a falvak biztonsága fölött, 2002-re számuk tizenötre csökkent. Az ok egyszerű: a korábban legfőképp kolhozi (szövetkezeti) finanszírozású tűzoltóegységek fenntartására, működtetésére sem a járási, sem a helyi költségvetésből „nem jut” pénz. Érdekes adat, hogy a legtöbb falusi tűzoltóegység (12) jelenleg a Nagyszőlősi járásban található, a Huszti, Ungvári, Pere­csenyi járásokban egy-egy egység működik, míg a többi járás falvaiban egyetlen helyi tűzoltóosztag sem „él” már.

Megdöbbentő? Az. Falvak tucatjai maradtak védelem nélkül, esetenként 30-40 kilo­mé­ter­re a járási központtól és az ott ál­lo­másozó államilag finanszírozott tűzoltóktól.

Mezőkaszony például korábban a Beregszászi járás második legnagyobb tűzoltóegységét tudhatta magáénak: állandó stábbal és ügyelettel, felszerelt tűzoltóautóval, szivattyúval stb. A helyi kolhoz megszűnését követően azonban a gazda nélkül maradt tűzvédelem is fokozatosan leépült, majd pénz híján felszámolták. Tűz esetén az itt élők csak a járási, Beregszászban állomásozó tűzoltóságra számíthatnak, ahonnan legjobb esetben is csupán húsz-harminc perc múlva érkezhet meg az élet- és vagyonmentő segítség. Hogy az el­múlt években nem volt komolyabb tűzeset a határ menti (közismerten üzemanyag-töltőállomásokkal teletűzdelt) településen, csak a vakszerencsének köszönhető.

Tiszapé­ter­falva azon nagy­szőlősi járási települések egyike, ahol a kol­hoz­rendszer bukását kö­vetően sikerült megőrizni a helyi tűzvédelmi osztagot, és egy nemrég hatályba lépett rendelkezés nyomán a járási „balanszról” a helyi tanács finanszírozásába került tűzoltók ma is állandó ügyelettel vigyázzák a községet. Hogy mindez mibe kerül? Mint azt Illyés István községi tanácselnöktől megtudtuk, erre az évre a helyi költségvetés 16 000 hriv­nyát különített el a tűzoltóosztag fenntartására és működtetésére. Az összeg legnagyobb része (14 ezer hr) a négyfős csapat bérét hivatott fedezni, üzemanyagra és a tűzoltókocsi karbantartására ezer-ezer hrivnya jut. Ez utóbbi tétel azonban mind­össze csepp a tengerben, hisz a körülbelül négy tankolásra elegendő évi üzemanyag-men­nyiség csupán a technikai-üzemeltetési előírások betartására elegendő (a tűzoltókocsi motorját naponta „járatni kell”). Emellett az 1974-ben gyártott piros autó is jócskán megérett már a gene­rál­szer­vi­ze­lésre. A helyi tanács ezért azzal a kéréssel fordult a település vállalkozóihoz, hogy le­he­tő­ség szerint járuljanak hozzá a tűzoltókocsi üzemanyag-ellátásához.

A tiszapéterfalvai tűzoltóállomáson magunk is meggyőződhettünk arról, hogy a jövőre harmincéves gépkocsi bizony már jócskán leszolgálta az idejét. Szőke Szilárd tűzoltótól azt is megtudtuk, hogy az autó víztartálya két helyen lyukas (a réseket facsapokkal tömítették el); hogy a karbantartásra szánt pénz legnagyobb részét rendszerint elviszi pl. egy új akkumulátor…

A gondok és hiányosságok ellenére azonban kétségtelen, hogy a tűzoltóosztagra szükség van. Tavaly négy komoly tűzesethez vonultak ki: egyszer a helyi patikát, egy ízben egy kigyulladt szénakazlat, két alkalommal pedig (rövidzárlat, illetve villámcsapás okán) egy-egy lakóházat mentettek meg a lángoktól. Ehhez, úgy hiszem, nem szükségeltetik további kommentár…

Popovics Zsuzsanna

A tűz statisztikája

2002-ben 1029 tűzeset történt Kárpátalján, 63 halálos áldozatot követelve, s melyekben 51-en szenvedtek különböző súlyosságú égési sérüléseket. A tűzesetek következtében több mint 2 millió hrivnya kár keletkezett, 647 épület vált a tűz martalékává. Idén január folyamán 67 tűzesetet jelentettek, melyek közül 58 lakóházban vagy lakásban következett be. Minden hatodik tűzeset személyi sérüléssel vagy halállal járt, a hónap folyamán heten vesztették életüket a lángokban vagy füstmérgezés következtében.