A Kárpátaljai Magyar Szülők Szövetsége alakuló ülésének állásfoglalása

2003. január 17., 01:00 , 105. szám

A Kárpátaljai Magyar Szülők Szövetsége (KMSZSZ), mint a magyar tannyelvű oktatási-nevelési intézményekben tanuló gyermekek érdekeit felvállaló szövetség fontosnak tartja, hogy:

– az egyenlő esélyek megteremtése céljából nyújtsanak garanciákat arra nézve, hogy a magyar tanintézmények végzősei anyanyelven és anyanyelvből tehessenek felvételi vizsgát Kárpátalja felsőoktatási intézményeibe,

– annak érdekében, hogy a magyar tannyelvű oktatási intézményben tanulók valóban elsajátíthassák az ukrán nyelvet, helyezzék az idegen nyelvek oktatásának megfelelő alapokra az ukrán nyelv oktatását, lássák el a magyar iskolákat tankönyvekkel, szótárakkal. Az érettségi vizsgát ukrán nyelvből tollbamondás és ne tartalomírás formájában tegyék a magyar iskolák diákjai,

– a hadkiegészítő katonai parancsnokságok szüntessék be törvénysértő eljárásukat, amellyel megfosztják a magyar ifjakat az anyaországban való tanulás lehetőségétől,

– a huszti városi önkormányzat vegye figyelembe a szülők akaratát és biztosítsa az önálló magyar tannyelvű középiskola működési feltételeit,

– gyorsítsák meg a gyermekútlevelek kiadásának ütemét,

– az Illyés Közalapítvány mihamarabb újítsa fel a családtámogatási rendszer működtetésével kapcsolatos tevékenységét, a támogatási rendszert terjesszék ki a szülői jogokat törvényesen gyakorló nevelőkre is,

– a diákok és pedagógusok diák-, illetve pedagógusigazolvánnyal történő ellátása érdekében az OKÉV gyorsítsa meg az igazolványok elbírálásának, gyártásának és kézbesítésének folyamatát.