A magyarság megmaradásának ügyét szolgálja

Tízéves lett a Fancsikai Szent Katalin Római Katolikus Egyházi Óvoda

2013. október 17., 08:22 , 666. szám

2013. október 13-án, vasárnap hangulatos ünnepségre került sor a nagyszőlősi járási Fancsikán, a Szent Katalin Római Katolikus Egyházi Óvoda udvarán, ahol is megülték a gyermekintézmény tízéves születésnapját. Esős idő lévén, a gondos szervezők ernyőket emeltek a széksorok fölé, de már a rendezvény kezdetén bezárultak az ég csatornái, sőt egy icipicit még a nap is kisütött, mosolygó pillantást vetve az óvodába járó apróságokra.

Az ünnepség kezdetén Veszprémi Csilla, az intézmény vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, köztük Barta Józsefet, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnökét, Jurij Marjan helybeli polgármestert, a fancsikai római katolikus hívek lelkét is gondozó Márió atya ferences rendi szerzetes papot, valamint az óvoda támogatóit.

Márió atya örömének adott hangot afölött, milyen szépen egybesereglettek a gyermekek, az intézmény jelenlegi és volt növendékei, valamint szüleik, köztük az édesanyák, akik világra hozták és gondozzák őket. Majd felidézte az óvoda létrejöttét, a megszületésénél bábáskodó Tihamér atya ferences rendi szerzetes pap alakját, s elismerően szólt mindazokról, akik az eltelt tíz év alatt a gyermekintézmény fenntartásán, működtetésén fáradoztak, illetve fáradoznak ma is.

Barta József elmondta: a KMKSZ lehetőségeihez mérten támogatja a magyar tannyelvű egyházi óvodát, mert fontos szerepet játszik abban, hogy továbbra is fennmaradjon a falu magyar közössége. Lehetőséget teremt arra, hogy azok a szülők, akik magyarokká akarják nevelni gyermekeiket, elérhessék céljukat. Akik itt nevelődnek, tanulnak, azok nemzeti identitástudata – a magyar tannyelvűségnek köszönhetően – erősödik, mert „nyelvében él a nemzet”. Sajnos, az anyanyelvünkön való nevelésnek most nincs folytatása, mivel a községben ma nem működik magyar iskola, ám nem adhatjuk fel a reményt, hogy újraindítsuk azt.

Megjegyzendő: tavaly – Schmitt Pál adományának köszönhetően – a KMKSZ közreműködésével felújították az óvoda fűtési rendszerét. Idén pedig a Keleti Partnerség Program keretében, ugyancsak a KMKSZ közreműködése révén felújították a mosdót...

Jurij Marjan, Ivaskó Artúr, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, valamint Jurij Dobos, az óvoda támogatóinak egyike is üdvözölte a megjelenteket.

Verses, zenés műsort mutattak be a középső, illetve a nagycsoport bájos kis apróságai. S míg volt olyan óvodás, aki láthatóan tartott a „közszerepléstől”, olyan ovis is akadt, aki nagy bátran előrelépve maga nyúlt a fölé tornyosuló állványon elhelyezett mikrofon felé. Aranyos volt az óvodás lakodalmas, melynek során az apróságok bájosan komolykodva játszottak el egy hagyományos falusi menyegzőt. A rendezvényt pedig még színesebbé tette a Kokas Banda fellépése, ütemes tapssal díjazott virtuóz táncaival, zene- és énekszámaival, melyekkel a magyar kultúrához való kötődést élesztgette az asszimiláció által fenyegetett fancsikai magyarság körében.

Lajos Mihály