Munkalehetőség a bégányiaknak?

2001. január 26., 01:00 , 2. szám

Nem új keletű a hír, miszerint Bé­gány környékén a föld méhe baritot rejt, ami fontos ipari alapanyag a festék- és papírgyártásban, a gyógy­szer­iparban. Az viszont újdonság, hogy a Re­szursz KFT most szeretné ki is termelni az említett ásványt.

A Nagy- és Kisbégányt egye­sítő községi tanács a vállalat számára még az elmúlt év novemberében megszavazta a kijelölt földterület ideiglenes használati jogát. A tanács határozatában rögzíti továbbá az egyelőre 30 évre kötendő szerződés feltételeit is. Esze­rint a Re­szursz Kft. hozzájárulna az érintett községek föld­gáz­el­lá­tá­sának építési költ­­ségeihez, alkalmazná a környező falvak lakosait, illetve vis­sza­igényelt áru­for­galmi adó­jából támogatná a két község infrastrukturális fejlesztését. Lényeges momentum az is, hogy a kitermelés végeztével a vállalat helyreállítaná a környezetben bekövetkezett változásokat.

Popovics Zsuzsanna