Beérett a három év gyümölcse

Elsőáldozás Ungváron

2002. június 21., 02:00 , 75. szám

Június 16-án ünnepélyes keretek között 40 gyerek részesülhetett először szent­áldozásban az ungvári római katolikus templomban. Az apróságok három évig készültek életük e nagy eseményére Czurkó Zsuzsanna és Keszler Sztel­la hitoktatók segítségével.

A szentmise elején Mészáros Domonkos plé­bános köszöntötte az elsőáldozókat és szüleiket, majd a tavalyi elsőáldozók nevében Szo­lánsz­ky Zoltán üdvözölte a nyo­m­­­­dokaikba lépő társakat, az idei elsőáldozók népes sorából pedig Simon Marianna adott elő egy szavalatot. A szülők nevében Perduk Ibolya mondott köszönetet Mészáros Domonkos plébánosnak, Szu­lincsák Sándor káplánnak, valamint a két hitoktatónak fáradozásukért. Ezt kö­vetően a gyerekek 1-1 szál fehér szeg­fűt kaptak, amellyel később édesanyjuknak kedveskedtek.

A szentmise végén, az ünnepélyes szentáldozást követően a szép, egységes viseletbe bújt gye­­rekek átvonultak a plébániára, ahol már vár­ta őket a terített asztal. A szeretetlakoma köz­ben a kicsik ajándékkal lepték meg plébánosukat: egy képet adtak emlékül szeretett papjuknak, amelynek hátlapjára rímekbe szedett értékes gondolatokat írtak.

Imre Adrienn