Ukrajna lépéselőnyben

Legalább a családjogi törvényt nem kell módosítani

2002. szeptember 27., 02:00 , 89. szám

Nem sok olyan dolog van az Európa felé vezető úton, amiben Ukrajna a legutóbbi napokig megelőzte Magyar­országot. Egyről azonban még­­is beszámolhatunk. A ko­rábban hatályos magyarországi családjogi törvény nem tette lehetővé a férj számára, hogy a házasságkötés után felvegye a fe­le­ség családnevét, és azt sem, hogy a házaspár a férj és a feleség családnevét egye­sítve használja tovább a nevét. Hiába szerette volna tehát például Böröndi Réka és Far­kas Flórián, hogy a házasságkötés után mindketten a Bö­röndi-Farkas vagy a Farkas-Böröndi nevet viseljék, ez a névforma nem volt be­je­gyez­hető az anyakönyvbe.

Ukrajnában ellenben mind­két lehetőség adott. Ha akad olyan férfiú, aki miután meg­há­zasodott, inkább az ara veze­ték­nevét szeretné viselni, az ukrán családjogi törvény erre lehe­tő­séget nyújt. Akárcsak arra, hogy a házastársak családnevét egye­sítsék. Itt tehát a Böröndi-Farkas vagy a Farkas-Böröndi típusú név törvényesen felvehető.

De hogy kapcsolódik mindez az Európába vezető úthoz? Úgy, hogy Magyarország európai integrációjának egyik lényeges része a jogharmonizáció, amely során a magyarországi törvényeket az európai uniós jogszabályokhoz kell igazítani. Az EU diszkriminációellenes törvényei pedig úgy rendelkeznek, hogy mindenkinek joga van megválasztania, hogy milyen nevet fog viselni a házasságban, így az a ma­gyar jogszabály, amely meg­tiltotta a férfiaknak, hogy felvegyék a feleség nevét, ugyanakkor lehetővé tette a névváltoztatást a feleség számára, hátrányosan különböztette meg a férfiakat. A kötőjeles névformák bevezetésére pedig azért volt szükség Magyarországon is, mert ez a névforma az EU egész területén engedélyezett. Az Alkotmánybíróság 2001. decemberi határozata alkotmányellenesnek minősítette az érvényben lévő családjogi törvényt, és új törvény elfogadására szólította fel a magyar Or­szág­gyűlést, amely a módo­sított jogszabály elfogadásával az őszi ülésszak kezdetén eleget is tett ennek a kötelezettségének.

Az mindenesetre meg­nyugtató, hogy ha egyszer végre Ukrajna is az EU-tagság küszöbén áll majd, legalább a családjogi törvényt nem kell módosítani.

ba