A tej élet, erő, egészség… és most már kötelező is?

Tejakciót hirdettek a kisiskolásoknak

2002. október 11., 02:00 , 91. szám

Egy rendelet nyomán az iskolafenntartók az idei tanévtől kötelesek megszervezni az elemi, azaz 1–4. osztályos tanulók napi egyszeri étkeztetését – tudtuk meg a megyei oktatási főosztályon.

Költségvetési keretek híján a a kivitelezés anyagi feltételeit jelenleg minden intézménynek önállóan kell előteremtenie, ami így, ahogy az már lenni szokott, a legtöbb helyen a szülőkre hárul. A rendelet ugyanakkor azt is előírja, hogy 2003. január 1-jétől az árva, félárva és nagycsaládban nevelkedő gyermekek étkeztetésének költségeit be kell venni a helyileg illetékes állami adminisztrációk éves költségvetésébe.

A beregszászi járási oktatási osztály a rendelet nyomán szeptembertől tej­ak­ciót hirdetett azokban az iskolákban, ahol nem működik étkezde. A járás 44 tanintézményéből ez jelenleg mintegy harmincat érint – tudtuk meg Medvigy István osztályvezetőtől, aki azt is elmondta, több iskolában máris megkezdődött az akció.

A körülmények ugyanakkor számos esetben megnehezítik az egyébként hasznos elgondolás megvalósítását, hiszen iskoláink szebb időket látott konyhái ma java­részt üzemképtelenek. Így van ez például a Me­zőkaszonyi Középiskolában, ahol jelenleg rendhagyó módon az ügyeletes pedagógusok feladata a napi tej­for­ralás, vagy az újonnan épült Be­regsomi Általános Isko­lá­ban, amely­nek egyáltalán nincs konyhája, s így ott a gyerekek tízóraija mellé ma még nem is ke­rül­het friss tej; s várhatóan további kérdéseket vet fel szinte mindenütt a rend­sze­res étkeztetéssel össze­füg­gő higié­niai feltételek bizto­sí­tá­sá­nak mi­kéntje is.

Mivel a kivitelezés ma még leginkább az iskolavezetők „lele­mé­nyességére” van bízva, a gyakorlat leginkább az „ahány ház, annyi szokás” mondást juttatja az ember eszébe. Van, ahol a szülők fizetik a tejet, máshol egyházi vagy egyéb jótékonysági szervezetek, de akad olyan megoldás is, amikor a „tehenes szülők” eleve tejjel „szá­mol­nak el” a gyermekük által fo­gyasztott tejért.

A Rafajnaújfalui Általános Iskolában 1990 óta nem működik az étkezde, szeptembertől azonban nagyszünetben naponta ide­se­reg­lenek az elemi osztályok tanulói, s igény szerint a felsősök is, hogy heti 50 kopijkáért 2 dl fris­sen forralt tej kerüljön a bögréikbe.

– A tejet egy helyi kft. biztosítja, a szervezés az iskola feladata, a költségeket pedig egyelőre a szülők fedezik – mondja Lődár László iskolaigazgató. – A helyi református és baptista gyülekezetek már az induláskor átvállalták 10 rászoruló gyermek költségeit, és szeretnénk, ha ez a kör tovább bővülhetne.

Hetyenben szintén bekapcsolódott a helyi református gyülekezet a kisiskolások étkeztetésébe. Itt a Kár­pátaljai Református Egy­ház­kerület Dia­kóniai Osz­tálya és a gyülekezet együttes hozzájárulása révén egy-egy szelet vajas kenyér is jár a napi tejadag mellé. Mivel pedig az iskola nem rendelkezik megfelelő helyiséggel, az óvo­da konyhai személyzete vállalta az isko­latej forralását.

Előzetes becs­lé­sek szerint a tejakció tanévenként kb. 50 ezer hrivnyával terhelné a beregszászi járási költségvetést, de pil­la­natnyilag még nem világos, milyen forrásból sikerül előte­rem­teni ennek fedezetét. Az illetékes hivatalok szerint ennek ellenére idővel valamennyi iskolában módot kell találni arra, hogy a kisiskolások naponta egy-egy pohár tejet kaphas­sa­nak. Az újabb lecke tehát fel van adva...

pzs