Bányászat igen, behívás nem?

Ülésezett a megyei tanács

2002. október 25., 02:00 , 93. szám

A megyei tanács elmúlt heti plenáris ülésén először szólalt fel a megyei állami közigazgatási hivatal vezetőjének minőségében Ivan Rizak kormányzó, aki egyebek mellett arról tájékoztatta a képviselőket, hogy hivatalosan is meg­történt helyetteseinek és a közigazgatási hivatal új főosztályvezetőinek beiktatása.

A megyei tanács a továbbiakban elfogadta Kárpátalja fenn­tartható fejlődésének a testület szakbizottsága által kidolgozott, s az előző ülésen egészében már jóváhagyott, 25-30 éves távlatokkal számoló koncepcióját, döntött az önkormányzat bizonyos jogköreinek a megyei közigazgatási hivatalra történő átruházásáról, majd aktuális kérdéseket vitatott meg.

A magyarlakta vidékeket érintő témák közül említésre méltó, hogy a tanács Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke, me­gyei tanácsi képviselőnek és Zsupán József beregszászi pol­gár­mesternek az elképzelés környezetvédelmi hatásaival kapcsolatos aggályai ellenére megadta a munkálatok megkezdésére vonatkozó engedélyt a Kár­pátaljai Bányászati Cég Kft. számára a Nagy­bégány melletti barit­lelő­he­lyen.

Brenzovics László a képviselők elé tár­ta továbbá a külföl­dön tanuló kárpátaljai diákoknak a kötelező katonai szolgálat megkezdésével kapcsolatos prob­lémáját. A KMKSZ alelnöke felhívta a figyelmet az eljárás jogszerűtlenségére és diszkriminatív voltára, amennyiben az elsősorban magyar fiatalokat érint. Válaszában Ivan Rizak kormányzó ígéretet tett a probléma mielőbbi megoldására.

ntk