A fehér, teli templom az igazán szép

Templomot szenteltek Hetyenben

2002. október 25., 02:00 , 93. szám

Templomszentelő ünnepi istentiszteletre gyűltek össze a hetyeni és a kör­nyék református gyülekezeteinek hívei He­tyen­ben, a református templomban.

Az 1793-ban Szen­t­im­rei Sámuel építő- és asztalosmester által újjáépített kis templomban az elmúlt hónapokban kicserélték a villamos vezetékeket, új mennyezet, szószék és ablakok kerültek a régiek helyére. A felújításból nagy részt vállalt a gyülekezet is, melynek munkájához jelentős támogatást nyújtott a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma.

Az ünnepi alkalmon Cseresznye Albert hetyeni lelkész kö­szöntése után Kopasz Gyula, Be­reg egyházmegye esperese tartott lekciót, imádságában hang­sú­lyozva annak fontosságát, hogy a templom megteljék élet­tel.

Ünnepi igehirdetésében Hor­­kay László, a Kárpátaljai Refor­mátus Egyházkerület (KRE) püspöke figyelmeztette a gyülekezetet, hogy a megújult templom csak akkor éri el igazi célját, ha rendszeresen megtelik emberekkel.

A megjelent lel­ké­szek köszöntőinek so­rá­ban Zán Fábián Sándor, a KRE főjegyzője hangsúlyozta: a felújítás csak egy részcél, amelyet további célok kell, hogy kövessenek.

A hetyeni fiatalok verses-énekes kö­szön­tő­jét követően püspöki áldás zárta a hálaadó istentiszteletet.

Karmacsi Zoltán