Vízumkényszer: keresik a megoldást

Meghallgatás a külügyi bizottságban

2002. december 20., 01:00 , 101. szám

A Magyar Országgyűlés külügyi bizottságában az elmúlt héten került sor Kiss Elemér kancelláriaminiszter meghallgatására a határon túli magyarsággal kapcsolatos kérdésekben. Az ülésen jelen volt Szabó Vilmos, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára, valamint Bálint-Pataki József, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke is. A kárpátaljai magyarság képviseletében meghívást kapott a bizottság ülésére a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke is.

Kovács Miklós elmondta, a vízumkényszer differenciálatlan bevezetése Magyarország részéről Kárpátalján megrendítő csapást mérhet a helyi magyar közösségre, s ezért sürgette a negatív következmények kivédésére alkalmas megoldások mielőbbi kidolgozását. A politikus emlékeztetett, hogy a KMKSZ már eljuttatta a magyar kormányzathoz ezzel kapcsolatos elképzeléseit. Kiss Elemér válaszában elmondta, szakértői szinten folyik a lehetséges megoldások keresése és kidolgozása.

A továbbiakban Kovács Miklós felvetette a legitimitás kérdését is a magyar kormányzat és a kárpátaljai magyarság szervezeteinek viszonylatában. Mint kifejtette, a magyar kormány jelenleg az ukrán hatalom erőfeszítései következtében keletkezett választási szavazatokat is legitimáló tényezőkként veszi figyelembe, ami a KMKSZ meg­ítélése szerint számos veszélyt rejt magában, különös tekintettel arra a felgyorsulni látszó folyamatra, melynek lényege, hogy a KMKSZ alternatívájaként kezelendő szervezetek teljesen összeolvadnak egy hatalompárttal.

ntk