Közzétette a Vajdaság statútumáról szóló határozatát a szerb alkotmánybíróság

2013. december 26., 10:00 , 676. szám

Közzétette a Vajdaság statútumának bizonyos pontjait alkotmányellenesnek nyilvánító határozatát a szerbiai alkotmánybíróság. A döntés összefoglalóját a Dnevnik című szerbiai napilap ismertette.

A 139 oldalas dokumentum szerint a szerbiai tartomány alapdokumentumának több mint kétharmada részben vagy teljesen összeegyeztethetetlen Szerbia alaptörvényével. Az alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy a statútumnak csak azokat a pontjait vizsgálta, amelyekre az eljárást kezdeményező Szerbiai Demokrata Párt (DSS) és Új Párt (NS) felhívta a figyelmet, de más pontoknál is észleltek alkotmányellenes elemeket. Az alkotmánybíróság azonban – figyelembe véve, hogy a dokumentum számos szakaszát alkotmányellenesnek nyilvánította, és azok hatályának azonnali elvesztése miatt jogi űr keletkezne – úgy döntött, hogy fél évvel elhalasztja a döntés hivatalos megjelentetését a szerbiai közlönyben.

Az indoklás szerint az alkotmánybíróság feladata, hogy minden olyan esetben fellépjen, amikor valamely törvény nem egyeztethető össze az alkotmánnyal. Ám az is feladata, hogy a jogfolytonosságot megőrizze, adott esetben az, hogy garantálja a Vajdaság Autonóm Tartomány számára az alkotmány által biztosított helyzetét az országban, és lehetővé tegye, hogy elvégezze a rá háruló feladatokat.

A taláros testület jelezte, hogy nem kérdőjelezhető meg az a szerep, amelyet a Vajdaság betölt, és ezáltal a vajdasági lakosok autonómiához való joga sem. A rendelkezésre álló hat hónap alatt a vajdasági képviselőháznak és a szerbiai parlamentnek elegendő ideje lesz arra, hogy a kérdéses pontokat összehangolja a szerb alkotmánnyal, addig pedig teljes egészében érvényben marad a statútum.

(MTI/Kárpátalja)