A KMKSZ Választmányának nyilatkozata a nyelvtörvénytervezettel kapcsolatban

2014. május 1., 08:29 , 694. szám

A KMKSZ figyelemmel kíséri az ukrajnai nyelvtörvényhez kapcsolódó jogalkotási folyamatot.

Aggodalomra ad okot, hogy a jelenlegi tervezet szerint a közösségek nem élhetnének automatikusan a törvényben foglalt jogaikkal, hanem azok realizálását önkényesen értelmezhető feltételekhez kötik. A magyarság számára mindenképp aggasztó és hátrányos, hogy a korábbi törvényben a kisebbségi nyelvek használatára vonatkozó alsó küszöböt 10%-ról 30%-ra kívánják emelni.

A tervezetben garantált nyelvi jogok érvényesítése, a kisebbségi nyelvek regionális nyelvként történő elismerése az egyes településeken a bonyolult és hosszadalmas jogi eljárás miatt gyakorlatilag ellehetetlenül. A tervezet nem ad módot a regionális nyelvek járási vagy megyei szinten való alkalmazására sem.

A tervezet jelentős szűkítéseket tartalmaz a kisebbségi anyanyelvi oktatás, média, a földrajzi névhasználat stb. területén, s abba eleve olyan jogi kibúvókat építettek be, amelyekre hivatkozva a törvény érdemi végrehajtása elszabotálható.

A KMKSZ a tervezetet mind Ukrajna Alkotmányával, mind a hatályos államközi szerződésekkel, mind az érvényes európai és nemzetközi normákkal ellentétesnek ítéli és elfogadhatatlannak tartja.

A Szövetség továbbra is kiáll Ukrajna európai integrációs közeledése mellett, s a kisebbségek nyelvi jogainak maradéktalan biztosítását e törekvés elengedhetetlen összetevőjének tekinti.

Szövetségünk bízik abban, hogy az ukrán parlament a korábbi ígéretéhez híven, a nemzeti kisebbségek igényeinek megfelelően szabályozza majd a nyelvi jogokat, és olyan szabályozást és intézkedéseket fogad el, melyek figyelembe veszik az Alkotmány és a nemzetközi normák által garantált anyanyelvhasználatra vonatkozó jogokat.

Reméljük, hogy a parlament olyan európai szintű nyelvtörvényt fog alkotni, amely reális lehetőségeket biztosít a nemzetiségek számára anyanyelvük teljes körű használatára a közélet minden területén.