Táltosok és sárkányok Nagyberegen

2014. május 1., 08:29 , 694. szám

Április 24-én a magyar népmesék hiedelemalakjai, táltosok, boszorkányok és sárkányok szállták meg a Nagyberegi Tájházat.

A tájházban bő egy évvel ezelőtti megnyitása óta folyamatosan várták, várják a magyar népi kultúra iránt érdeklődőket. Az elmúlt hónapokban pedig heti rendszerességgel kerül sor különböző foglalkozásokra, amelyeken a kézművességen túl a hagyományokkal, jeles napokkal is megismerkedhetnek az érdeklődők. Április 24-én Szent György napja s az ahhoz kötődő hiedelmek álltak a foglalkozás középpontjában. E nap a néphagyomány szerint a tavasz kezdetét jelenti. Hajdan ekkor hajtották ki először az állatokat a legelőre, s e napon különösen erős a különböző rontással foglalkozó személyek, boszorkányok ereje.

A program kezdetén Gál Adél, a tájház programszervezője köszöntötte a helyi iskolából érkezett alsó tagozatos diákokat, majd dr. Kész Margit néprajzkutató tartott előadást. Ebben szó volt a magyar népi hitvilág egyik jellegzetes alakjáról, a táltosról. A magyar népmesékben gyakran felbukkan a táltos alakja, így kiderült, hogy a gyerekek nem csupán a fantasztikus filmekben felbukkanó hősöket és isteneket, hanem a magyar hitvilág szereplőit is ismerik némiképp. Szó volt az ókeresztény eredetű Sárkányölő Szent Györgyről is, akinek legendája szinte mindegyik európai nép folklórjában, így a magyarban is megtalálható. Az előadó erre igyekezett felhívni a gyerekek figyelmét is, kiemelve a magyar népmeséket, amelyekben gyakori, hogy a fiatal, szegény ifjú levágja a királykisasszonyt elrabló sárkány egy vagy épp 24 fejét, majd övé lesz a lány és a király fele királysága is.

A szervezők játékról és némi fejtörőről is gondoskodtak. A Sárkányölő Szent György legendáját bemutató történet egy-egy hiányzó, a tájház udvarán papírlapokon elrejtett részét kellett megtalálniuk s beilleszteniük a történetbe. A salánki Kész Réka pedig sámándalokat tanított a táltos „lova”, vagyis dob kíséretével.

A foglalkozás létrejöttét az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

Espán Margaréta