2014. május 18.

2014. május 15., 06:59 , 696. szám

1. thesszalonikaiak­hoz írt levél 1:6

Kedves Testvéreim!

Istenünk Igéje ebben az igeszakaszban a keresztyén ember életének értelméről beszél, mégpedig a Krisztusban való hit megtartásáról és befogadásáról, továbbá az ebből fakadó Krisztus-követésről.

A keresztyénség egy olyan vallás, amelynek középpontjában Krisztus áll. Az Ő tanításának, parancsainak és vezetésének követése. Azt a Jézust ismertük meg és követjük, aki az ószövetségi próféciák által megjövendölt Messiás, az emberiség megváltója, s aki magát a kegyelemről az Újszövetségben is kijelentette . A Messiás szó fordítása óhéberről ógörögre maga a Krisztus szó, és ebből született a chrisztianosz kifejezés, ami krisztuskövetőt jelent. Mit jelent követni ma Krisztust ? A Biblia tanítása szerint ez azt jelenti, hogy az ember, aki elindul Jézus után, az befogadja az Igét, és mindent megtesz azért, hogy azt megértse, élete részévé tegye. Hogy megvalósítsa az Ige szavát, a szeretetet, a türelmet, a megbocsátást, a kegyelmet a gyakorlatban, a hétköznapi életben is. Nehéz feladat ez. Gyarló emberek vagyunk, tele hibával, bűnnel, emberiségünkből fakadó gyengességgel. Jézus tudja ezt, és mégis elfogad, kiválaszt, sőt tanítvánnyá tesz, persze, ha mi is akarjuk. Tehát a mi döntésünk az, hogy elindulunk-e őutána, és vállaljuk, hogy nagyon sokszor ez az út tele lesz megpróbáltatással és nehézséggel, és tele lesz a Sátán támadásával. De üdvösségre visz.

Sajnos, mai korunk legnagyobb bűne az, hogy tudunk Jézusról, ismerjük tanítását, de nem akarjuk követni őt. Hiszen akkor oly sok emberi bűnt és vétket kellene előtte megvallani, elismerni, és letenni az anyagi világ oly sok hozadékát, és felvenni egy új lelki életet. Kimondani, hogy fontosabb számomra Jézus tanítása és az örök élet, mint a világ, mint a pénz, mint az emberi érdek. „Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt” – az emberért jött, de az ember gondolkodik azon, hogy elfogadja-e ezt a lehetőséget, vagy ne. Jézus döntés elé állít bennünket, és lehetőséget ad a szabad döntésre. Elindulunk-e őutána és vállaljuk-e, hogy ellenállunk a Sátánnak, aki mindent megtesz azért, hogy ne kövessük Jézust. De Jézus azt ígéri az övéinek, hogy minden nehézségünk és a Sátán minden gonoszsága közepette Ő velünk van, és biztosít minket az Ő erejéről, hogy kisegíti és csodák által segíti emberi törekvésünket az Ő követésére. Ámen.

Nagy János református lelkipásztor