Hogyan szavazzunk otthon?

2014. május 22., 06:44 , 697. szám

„Édesapámat betegsége tolószékbe kényszerítette, de nem akar lemondani a lehetőségről, hogy a közelgő elnökválasztáson leadhassa a voksát. Tudjuk, hogy van lehetőség otthon vagy a kórházban szavazni, azzal azonban nem vagyunk tisztában, hogy mi szükséges ehhez. Miként rendelkeznek erről a jogszabályok?”

– A törvény valóban lehetővé teszi, hogy a mozgásukban korlátozott, beteg emberek is élhessenek szavazati jogukkal, ehhez azonban idejekorán intézkedni szükséges.

Amennyiben a választó nem a szavazóhelyiségben, hanem tartózkodási helyén kíván voksolni, s a neve mellett a választói névjegyzékben szerepel az „НСП” (не здатний самостійно пересуватися – nem képes önállóan közlekedni, mozogni) bejegyzés, úgy minden további nélkül élhet választói jogával, mivel a szavazás napján felkeresi a választási bizottság három tagja, és lehetőséget kap, hogy leadja a voksát.

Azt, hogy szerepel-e az adott választó neve mellett az említett „НСП” bejegyzés, kétféleképpen tudhatjuk meg:

1. felkereshetjük a lakóhelyünk szerint illetékes szavazókörzeti választási bizottságot, s ott, a szavazóhelyiségben megtekinthetjük a választói névjegyzéket;

2. fordulhatunk a választói névjegyzéket kezelő helyi osztályhoz is.

Amennyiben a választó ezt személyesen nem tudja megtenni, eljárhatnak helyette a családtagjai, rokonai, sőt akár a szomszédai, ismerősei is. Azt tanácsoljuk – és nemcsak a mostani alkalomra –, hogy tegyék ezt meg késlekedés nélkül, mielőbb.

Ezenkívül május 12-ig minden választónak meg kellett kapnia a „meghívóját” a szavazásra. Amennyiben a választói névjegyzékben a választó neve mellett szerepel az „НСП” bejegyzés, úgy a meghívóban a következő – vagy egy ehhez hasonló tartalmú – tájékoztató szöveget olvashatja majd: „У зв’язку з наявністю у списку виборців стосовно Вас відмітки про постійну нездатність пересуватися самостійно повідомляємо, що Вам буде надана можливість проголосувати за місцем перебування” („Tekintettel arra, hogy Önre vonatkozóan a választói névjegyzékben szerepel a tartós mozgásképtelenségre vonatkozó bejegyzés, tájékoztatjuk, hogy biztosítjuk az Ön számára a szavazás lehetőségét a tartózkodási helyén.”) Amennyiben a választó ilyen tartalmú meghívót kapott, bizonyos lehet benne, hogy tartózkodási helyén adhatja le a voksát.

Mi a teendő, ha hiányzik az „НСП” bejegyzés a választói névjegyzékből, holott a választó idős kora, egészségi állapota, rokkantsága miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben? Ilyenkor az arra rászoruló választónak legkésőbb május 23-án 20 óráig kérvényt kell benyújtania a lakóhelye szerint illetékes szavazóbizottsághoz. A saját kezűleg megírt kérvényben, amelyet postán, vagy más személy által is célba juttathat, kérnie kell, hogy biztosítsák számára a szavazás lehetőségét tartózkodási helyén, s fel kell tüntetni a tartózkodási hely pontos címét is. Ne feledje el csatolni a kérvényhez a kérelmező egészségi állapotáról kiállított orvosi igazolást!

Ezután a szavazókörzeti választási bizottság a benyújtott dokumentumok alapján határozhat arról, hogy biztosítja a választó számára a tartózkodási helyen való szavazás lehetőségét. Tartsuk szem előtt azonban, hogy a szavazókörzeti választási bizottság tagjainak meg kell bizonyosodniuk a kérvényező mozgásképtelenségéről, s amennyiben az nem igazolódik be, dönthetnek úgy is, hogy megtagadják a tartózkodási hely szerinti szavazás engedélyezését.

Talán nem felesleges kitérni a témával összefüggésben arra a lehetőségre is, hogy mi a teendő, ha a választó a szavazás napján kórházban tartózkodik. A fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi intézményekben létrehozott speciális szavazókörzetekben a választópolgárnak saját kezűleg megírt kérvényében kell kérelmeznie a tartózkodási helye szerinti szavazás biztosítását azzal az indoklással, hogy be kell tartania a számára előírt ágynyugalmat.

Végül még egy tudnivaló: az otthon vagy a kórházban szavazók kötelesek beengedni a helyiségbe, ahol tartózkodnak, a szavazókörzeti választási bizottság tagjain kívül szükség esetén a hivatalos megfigyelőket, a választáson induló jelölteket vagy azok megbízottjait, illetve minden más olyan személyt is, aki a törvények értelmében jogosult jelen lenni a szavazás idején a szavazóhelyiségben. Ellenkező esetben a választó nem adhatja le a szavazatát.