Huszonötödször ünnepeltünk a Turulnál

2014. július 17., 07:16 , 705. szám

Idén huszonötödik alakalommal tartották meg a kárpátaljai magyarság legnagyobb tömegrendezvényét, a Turul-ünnepséget a Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájának helyszínén.

A rendezvény kezdetén Nagy Csaba és Fekete Miklós tárogatóművészek Rákóczi-korabeli dallamokat játszottak, a guti Peres Dóra pedig népdalokat énekelt. A kort idéző viseletben álltak sorfalat a Rákóczi-főiskola hallgatói, illetve lóháton ültek a lovas katonának öltözött salánki hagyományőrzők. Az ugyancsak korhű katonai viseletben lévő Ferenci Attila színművész Borbély Balázs kuruc vezért megszemélyesítve a kurucok első győztes csatáját elmesélő népi monda átalakított változatát mondta el, mintha személyesen jelentene a nagyságos fejedelemnek.

Barta József, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke köszöntötte a megjelent vendégeket, majd arra kérte a nagyszámú közönséget, hogy egyperces néma főhajtással adózzanak az Ukrajnában zajló harci cselekmények áldozatainak emléke előtt.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség hagyományos rendezvényének ünnepi szónoka ezúttal Wetzel Tamás, Magyarország Miniszterelnökségének nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára volt, aki ünnepi beszéde kezdetén arra emlékeztette a hallgatóságot, hogy a Vereckei-hágón át 1703-ban Lengyelországból megérkezett Rákóczi Ferenc rögtön a Habsburg-elnyomás ellen fellázadt kuruc seregek élére állt, vezetésével nyolc éven át tartó szabadságharc kezdődött. Kiemelte, hogy a mai Kárpátalja volt az a terület, amely végig kitartott a nagyságos fejedelem és a szabadság ügye mellett. A politikus úgy vélte, hogy a nemzeti összetartozásról 2010-ben elfogadott törvény nagyon fontos szimbolikus lépés volt a nemzet újraegyesítéséért folytatott küzdelemben, de még nem hozta el a győzelmet, még mindig nagyon sok tennivaló van a nemzeti közösségek közötti bizalom helyreállítása, a nemzeti egység megteremtése terén. Hozzáfűzte: „az elmúlt négy évben bebizonyítottuk, hogy nemzetünk ereje az egységben és a sorsközösségben rejlik”, amelyet szerinte a kárpátaljai magyarság negyedszázada minden évben megtartott Turul-ünnepsége is bizonyít. A jelenlegi ukrajnai helyzet kapcsán hangsúlyozta: „Magyarország azt szeretné, hogy Ukrajna demokratikus állam legyen, amelyben biztonságban érezhetik magukat a lakosai. Mindnyájunk elsődleges törekvése, hogy helyreálljon a béke az egész országban” – tette hozzá.

„Magyarországnak a kárpátaljai magyarok biztonsága az, ami leginkább számít. Világossá szeretném tenni, hogy a kárpátaljai magyarok számíthatnak ránk, mindig mögöttük áll a magyar kormány, Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor” – mutatott rá a helyettes államtitkár. Jelezte: biztatónak tartja a Petro Porosenko ukrán elnök és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) között létrejött választási megállapodást.

Kiemelte: „A kárpátaljai magyar közösség sorsának előmozdításában a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségre fontos stratégiai partnerként tekint a magyar kormány. Egy olyan megbízható partnerként, amely megalakulása óta következetesen képviseli a kárpátaljai magyarság érdekeit.” Rámutatott: a kormány mindig biztos partnere azoknak a szervezeteknek, amelyek az adott magyar közösség és az egyetemes magyarság érdekeinek képviseletére esküdtek fel, s esküjükhöz hűek is maradtak.

Fülöp Lajos a Duhnovics Ruszin Kulturális Társaság képviseletében emlékeztette a hallgatóságot a ruszin népnek a szabadságharcban vállalt Rákóczi melletti hősies kiállására.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy az 1989-ben Bíró Andor által újjáépítettett emlékmű a Rákóczi-szabadságharcra való emlékeztetés mellett a kárpátaljai magyarság élni akarását is szimbolizálja. Kijelentette: „Sok mindent megéltünk az elmúlt huszonöt évben, az első szabad választást, a Szovjetunió széthullását, forradalmakat, a határon túli magyarokról szóló törvény elfogadását, rengeteg sikert, rengeteg kudarcot is. De minden siker, kudarc, nehézség ellenére mi miden évben eljövünk ide.”

A KMKSZ elnöke a jelenlegi Ukrajnai helyzet kapcsán elmondta: Azok, akik kivonultak télen a terekre, egy szabad, európai, demokratikus Ukrajnát akartak. Ebben az érdekeink közösek az ukrán lakosság döntő többségével. Azonban azt is tudnunk kell, hogy ez a szabad, demokratikus Ukrajna reformok nélkül nem megvalósítható. Ez a rendszer így működésképtelen. Ha nem reformálják meg a gazdaságot, a politikai rendszert, a bíróságokat, a rendőrséget, az ügyészségeket, az egész korrupt társadalmat, akkor ezekből a célokból nem lesz semmi. A sikeres reformoknak viszont alapfeltételük, hogy béke legyen, emiatt valamennyiünknek, és az egész világnak arra kell törekednie, hogy ebben a jobb sorsra érdemes országban a béke minél előbb megvalósuljon.”

Brenzovics László kiemelte: „A kárpátaljai magyarság számára a legfontosabb Kárpátalja biztonságának a megőrzése, ennek érdekében nekünk, magyaroknak is mindent meg kell tennünk. Ehhez szükség van Kárpátalja egészséges erőinek összefogására, együttműködésére a béke és a reformok megvalósítása érdekében. Továbbra is fenntartjuk azon követeléseinket, amelyeket mindig elmondtunk az elmúlt 25 évben itt, a Turul-emlékműnél is: akarjuk a valódi önkormányzatiságot, a magyar oktatás fejlődését, a magyar tankerület kialakítását, a magyar nyelv jogainak biztosítását, az egyházi javak visszaszolgáltatását, az egyházak szabad működését, a sztálinizmus áldozatainak rehabilitálását, és mindazokat a célokat, amelyekben a kárpátaljai magyarság egyetért. Szabad, demokratikus, európai Ukrajnát akarunk, ahol maximálisan tiszteletben tartják a nemzeti kisebbségek, így a magyarok jogait is” – hangsúlyozta a KMKSZ elnöke.

Végül Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, és Demkó Ferenc görögkatolikus esperes kérte Isten áldását a kárpátaljai magyarságra.

Az ünnepi megemlékezést követően Tiszapéterfalvára várták a Kárpátalja minden sarkából összesereglett tömeget, ahol részt vettek a KurucFeszt kulturális, hagyományőrző fesztiválon, és megtekintették a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége által szervezett nemzetközi termékkiállítást.

dózsa