A beteg cselekvőképességről

2014. szeptember 4., 07:30 , 712. szám

„Édesanyám immár fél éve – második agyvérzése óta – nálunk él, s nem saját városi lakásában. Az agyvérzés időnkénti mentális zavarokat, részleges emlékezetvesztést és demenciát okozott nála. Azóta a nyugdíjához sem tudunk hozzájutni, pedig most minden pénz jól jönne a gyógyszerekre. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Esetleg készíttethetnénk közjegyző által hitelesített megbízólevelet, hogy én is felvehessem helyette a nyugdíjat?”

– A közjegyző csak olyan megbízólevelet hitelesíthet, amely megfelel a jogszabályok által támasztott követelményeknek. E követelmények egyike Ukrajna Polgári Törvénykönyve (PTK) 203. paragrafusának 3. része értelmében, hogy a megbízást adó személynek maradéktalanul cselekvőképességének birtokában kell lennie. A PTK 30. paragrafusa alapján cselekvőképességgel az a fizikai személy rendelkezik, aki tudatában van cselekedetei jelentőségének, képes irányítani azokat.

A mentális zavar, a demencia (a diagnózist megerősítő orvosi igazolásokkal alátámasztva) alapul szolgálhat ahhoz, hogy a bíróság a törvények által megállapított rendnek megfelelően korlátozott cselekvőképességűnek mondjon ki egy adott személyt (lásd a PTK 36. paragrafusának 1. részét!). Ilyen esetben a személyt automatikusan gondnokság alá helyezik, s a gondnok kapja meg a cselekvőképességében korlátozott személy nyugdíját, illetve az azzal való rendelkezés jogát. A gondnokság emellett egyéb jogokkal és kötelezettségekkel is jár.

Az ön által leírtak értelmében édesanyja olyan személynek tűnik, akinek korlátozni kellene a cselekvőképességét, ám – ugyancsak leveléből ítélve – erre vonatkozó jogerős bírósági határozat nem született.

Ebben a helyzetben több lehetőség közül választhat. A jogszabályok által megállapított rend szerint benyújthatja a bíróságon a szükséges dokumentumokat, melyek alapján a bíró korlátozhatja édesanyját cselekvőképességében, s önt nevezheti ki gondnokául, miáltal automatikusan rendelkezni fog a gondozott nyugdíjával is.

Fordulhat a közjegyzőhöz is, kérve, hogy hitelesítse a nyugdíj felvételére jogosító megbízási szerződést. Miután a közjegyző nem tájékozott édesanyja egészségi állapotát illetően, elképzelhető, hogy hitelesíti a megbízást, önnek azonban tudnia kell, hogy amennyiben később vita támad a felvett nyugdíjat illetően, a bíróság érvénytelenítheti az ilyen megbízási szerződést, miáltal a pénzfelvétel törvénytelenné válik.

Hagyhat mindent úgy is, ahogyan jelenleg van, akkor édesanyja továbbra is felveheti a nyugdíját, s átadhatja azt önnek a gyógykezelése céljaira.

Amennyiben a harmadik megoldás már nem jöhet szóba, javasolnám, hogy kezdeményezze a bíróságnál édesanyja tényleges állapotának jogi elismerését, azaz cselekvőképessége korlátozását és a gondnokság megállapítását. Lehetséges, hogy az eljárás gyors és szakszerű lefolytatásához érdemes volna ügyvédet fogadni (hasonló esetekben ez aránylag nem kerül sokba), aki segíthet a szükséges dokumentáció előkészítésében és érdekei képviseletében a bíróság előtt.

hk