Ének, zene, kézművesség

II. Gáti Tehetségnap

2014. október 2., 07:00 , 716. szám

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Gáti Alapszervezete szeptember 28-án immár második alkalommal szervezett tehetségnapot azzal a céllal, hogy a település apraja-nagyja megmutathassa falubelijeinek, milyen tehetséggel áldotta meg őt a Jóisten.

A Gáti Kovács Vilmos Középiskolában megrendezett II. Gáti Tehetségnap megnyitóján Lőrinc Ágota alapszervezeti elnök köszöntötte az érdeklődőket s a vendégeket: Sin Józsefet, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének (KMKSZ BKSZ) elnökét, Vass Ottó alelnököt és Szilágyi Károly gáti református lelkészt. Emlékeztetett, hogy a tavalyi szárnypróbálgatás után, amely során 21 jelentkező mutatkozott be 5 kategóriában, idén 39-en vesznek részt a versenyben. Ez pedig különösen fontos, hiszen sokan nem is tudják, milyen tehetség lakozik falubelijeikben. Lőrinc Ágota kiemelte: mindenkiben van valamilyen tehetség, de sok biztatásra van szükség ahhoz, hogy valaki ezt közönség előtt is meg merje mutatni. A rendezvényen pedig azért vesznek részt a felnőtt tehetségek is, hogy ezzel is biztassák a fiatalokat, gyermekeiket tehetségük megmutatására.

Sin József köszöntőjében hangsúlyozta: a tehetség áldás, ami velünk érkezik erre a világra, de, sajnos, sokakban nem bontakozik ki, nem kerül felszínre. Egy iskola jó színtere a tehetség bemutatásának, a tanárok feladata pedig e téren az, hogy hozzásegítsék a fiatalokat a bennük rejlő tehetség felfedezéséhez, s igazgassák annak az élet különböző területein való kibontakoztatását.

Szilágyi Károly Pál apostol Rómaiakhoz írt leveléből idézett: „Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. E szerint szolgálunk is, ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó a szerénységben, az elöljáró az igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel.” A tiszteletes úr Isten áldását kérte a tehetségnap résztvevőire, hiszen, mint mondta, „igazán jó közösség akkor jöhet létre, ha abban különböző egyéniségek alkotnak egységet. Egy gyülekezet akkor tud jó, munkaképes és igazán erős lenni, ha ez az egység létre is jön, mert mindenki mást visz bele, hisz mindenki mást kapott Istentől, más lehetőséget arra, hogy tenni tudjon.”

A köszöntőket követően a derceni Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes fellépése alapozta meg a tehetségkutató jó hangulatát, majd színpadra léptek a résztvevők. A hangszeres előadás, versmondás és népdal/egyházi ének kategóriákban induló versenyzőknek a közönségen kívül a négy főből álló zsűri előtt kellett bemutatkozniuk. Emellett Szülőföldemen címmel rajzversenyre, továbbá népművészeti alkotások, hímzett, horgolt, gyöngyből készült munkák bemutatójára is sor került. S míg a zsűri tanácskozott, addig a közönséget a Gáti Fortuna Tánccsoport kis- és középső csoportja és az Almanach Együttes örvendeztette meg előadásaival.

A verseny eredményei a következők:

Hangszeres előadás: 1. Orosz Norbert, 2. Kozub Gergely, 3. Mátyus Dávid. Különdíj: Szilágyi Ádám-Károly–Molnár Melánia.

Versmondás: 1. Kósa Katalin, 2. Cipola Klaudia, 3. Juhász Ádám. Különdíj: Balog István.

Népdal/egyházi ének: 1. Omelcsuk Bogdán–Orosz Liliána–Tóth Evelin, 2. Orosz Liliána, 3. Kentes Krisztina.

Rajz: 1. Juhász Alexandra, 2. Kopasz Nikolett, 3. Bíró Brigitta.

Népművészet: 1. Kacsó Éva, 2. Mátyus Erika, 3. Melnyikova Mónika.

A KMKSZ BKSZ különdíjában részesült Kósa Katalin, aki Kovács Vilmos Újra szülőföldemen című versét szavalta el.

A KMKSZ BKSZ és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából minden résztvevő emléklappal és különböző ajándékokkal gazdagodott.

E.M.