Projektpedagógia: az óvodától az idősek otthonáig

2014. október 16., 06:30 , 718. szám
Sin József mond köszöntőt a konferencia megnyitóján

Kárpátalja magyar tannyelvű középiskoláinak tanárai, nevelői, szervezőpedagógusai számára szervezett konferenciát „GYERMEKKÖZPONTÚ ISKOLA” – A projektpedagógia elméleti és gyakorlati vonatkozásai címmel a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi tagozata és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola október 10-én a Rákóczi-főiskolán. A konferencián közel 30, a téma iránt érdeklődő pedagógus vett részt.

– Egyre többet hallunk annak fontosságáról, hogy az iskoláknak a mindennapi életben jól hasznosítható tudást kell közvetíteniük – emlékeztetett a konferencia megnyitóján Gabóda Béla, az intézet Beregszászi tagozatának módszerésze. – A gyerekek tanuláshoz való viszonya megváltozott, az oktatási intézményektől naprakész információk átadását várják el. Ezzel együtt a tanár szerepe is megváltozott: az egyirányú ismeretközlés helyett a tanulási folyamat megszervezésére, támogatására, a diákok aktív részvételére helyeződik a hangsúlyx az oktatási folyamat során. Erre az új kihívásra lehet nagyon jó megoldás a projektmódszer alkalmazása.

Rácz Béla, a főiskola rektorhelyettese köszöntőjében elmondta: az intézmény főként tanár és tanítóképzéssel foglalkozik, s az ő felkészítésükben az elméleti és gyakorlati tudnivalókra egyaránt nagy hangsúly esik. A konferencia mottójaként szolgáló John Dewey-gondolat, miszerint „ … Egyetlen gramm tapasztalat többet ér egy tonna teóriánál”, igaz, de a tapasztalatszerzést mindenképpen meg kell előznie az elméleti felkészülésnek is.

Sin József, a továbbképző intézet beregszászi kirendeltségének vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy bármilyen oktatási módszereket felhasználhat a pedagógus munkája során, de övé a felelősség azért, hogy annak eredményeit fel is tudja mutatni. A konferencia során a pedagógusok választ kaphatnak majd arra a kérdésére, hogy az ukrajnai viszonyok között, bizonytalan lábakon álló oktatási rendszerünkben mennyire lehet használni a projektpedagógia módszerét.

A konferencia során Poór Zoltán, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara Neveléstudományi és Szociális Képzési Intézetének igazgatója, egyetemi docens, és Lesku Katalin, a Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Kft. pedagógiai szakértője mutatta be a jelenlévőknek a projektpedagógia módszerét mind elméleti, mind gyakorlati síkon. Nedbál Klára, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium történelemtanára pedig arról számolt be, hogyan használják a módszert gimnáziumukban.

A módszer kapcsán Poór Zoltán lapunknak elmondta: a projektpedagógiai egy olyan cselekedtető törekvés az oktatás és a nevelés területén, amely úgy mozgatja meg a már elsajátított képességeket, ismereteket, úgy alakítja az attitűdöket, hozzáállást, hogy a tevékenységek végeredményeként a valós életben használható eszközök jönnek létre. Ha valaki például az egészséges életmóddal foglalkozik, s ehhez edzési tervet készít, egészséges életmódkampányt indít, akkor ezek elkészítéséhez ismereteket is szerez az adott témával kapcsolatban. A szükséges képességek, készségek fejlesztése során, az egész átlátására való törekvés, vágy, attitűd jön létre. Ezt a módszert így az óvodákban és akár az idősek otthonában is hatékonyan lehet alkalmazni.

A konferenciát követően Poór Zoltán és Lesku Katalin a továbbképző intézet vezetőségével tárgyalt a projektpedagógia módszerének minél szélesebb körű ismertetéséről, népszerűsítéséről.

E. M.