Munkács régi képeslapokon

Kiállítás Medveczky Róbert gyűjteményéből

2014. október 23., 06:30 , 719. szám
A kiállítás első megtekintői

A munkácsi Medveczky Róbert régiséggyűjtő mindent gyűjt, ami régi és kárpátaljai vonatkozású, közöttük a Munkácsot ábrázoló képeslapokat is. Azt, hogy pontosan hányféle, és hány darab régi képeslapja van a városról, nem tudja megmondani, de a legkülönlegesebbekből összeállított egy száznyolcvan darabból álló kiállítást, kiegészítve a város épületeit és múltját bemutató régi fotókkal és egykori címkékkel, reklámokkal. A kiállítást egy hétig, 2014. október 27-ig minden érdeklődő megtekintheti Munkácson a Kossuth utca 1. szám alatt, a KMKSZ munkácsi járási székházában.

A kiállítást október 20-án Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke nyitotta meg. A korábbi években több képzőművészeti kiállítást is szerveztek már a KMKSZ-székház nagytermében, s most ezt a hagyományt felelevenítve állítottak össze egy képeslap-kiállítást Medveczky Róbert gyűjteményéből. A kiállításról elmondta: „Az itt látható képekről a régi Munkács köszön vissza. Elsősorban az épített örökséggel ismerkedhetünk meg. Itt maradtak ezek az épületek, csodáljuk őket, de igazából már az a létforma, amely létrehozta őket, nem létezik. Ezzel tisztában kell lennünk. Ha megnézzük a különböző korszakokban épült épületeket, láthatjuk, hogy itt két nagyobb törés is történt. Az első, amikor a hagyományos polgári létforma építészeti és térrendezési formáit felváltotta a cseh érának túlracionalizált, sallangmentes és misztérium nélküli építkezése. Ez volt az első törés, de ekkor még a polgári létforma fennmaradt. A második nagy törés 1944-ben volt, akkortól a szovjet szocialista építészet vette át az uralmat, ami teljesen idegen volt a számunkra. De ez is hozzátartozik Munkácsnak és Kárpátaljának a történetéhez, és úgy gondolom, hogy nem tanulság nélküli a mai fiatalok számára, ha ezzel megismerkedhetnek. Ehhez szerettünk volna mi a magunk módján hozzájárulni ezzel a kiállítással.”

A kiállítás megnyitóján ott volt az érdeklődők között Barta József, a KMKSZ alelnöke, a nagyszőlősi középszintű szervezet elnöke, továbbá a munkácsi magyar értelmiség több ismert képviselője, mások mellett Schink István, a II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatója, Popovics Pál, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke és Gajdos Olga, a KMKSZ Munkácsi Alapszervezetének elnöke, a Munkácsi Városi Tanács képviselője is.

Balogh Dénes ungvári magyar konzul gratulált a kiállítás összeállítóinak, s így fogalmazott: „Átfogó képet kaptam a város épített történetéről. Szerintem ezek az alkalmak arra is jók, hogy találkozzunk és közösséget építsünk. Végezetül jó gondolkodást és nézelődést kívánok a kiállításhoz.”

Medveczky Róbert tudósítónknak elmondta, hogy a kiállított 180 képeslap között egyformák nincsenek, hasonlók viszont igen, de azok más időszakban készültek. Vannak képeslapok az Oszták–Magyar Monarchia időszakából, a csehszlovák időkből, a két világháború közötti magyar időszakból, és néhány van a szovjet korszakból is, de azokból kevesebb. A képeslapokat nem a koruk alapján csoportosították, hanem egy-egy épületet, utcarészletet mutatnak be a kialakított csoportok, valamint a mára eltűnt munkácsi zsidóság és magyar polgári lakosság életét.

B. Zs.