Hitelesítheti a közjegyző az adósságtörlesztést?

2014. október 23., 06:30 , 719. szám

„Van mód arra, hogy közjegyző által hitelesített dokumentumban rögzítsük a banktól felvett kölcsön teljes törlesztését, s ezzel elejét vegyük minden esetleges további követelésnek a részükről?”

– Az utóbbi időben egyre többször merülnek fel a közjegyzők hatáskörét firtató kérdések, ezért bevezetésképpen érdemes sorra venni, milyen cselekmények végrehajtására jogosult a közjegyző Ukrajna törvénye A közjegyzőségről alapján.

A jogszabály 34. paragrafusa értelmében a közjegyzők a következő cselekményeket hajthatják végre:

1) jogi aktusokat (szerződéseket, végrendeleteket, meghatalmazásokat stb.) hitelesítenek; 2) intézkedéseket foganatosíthatnak az örökség tárgyát képező tulajdon védelmében; 3) igazolást adnak ki az örökséghez való jogról; 4) igazolást adnak ki a jogosultságra a házastársak közös tulajdonából való részesedésre a házastársak egyikének halála esetén; 5) igazolást adnak ki a nyilvános kereskedésen (aukción) való tulajdonszerzésről, ha a nyilvános kereskedésre (aukcióra) nem került sor; 7) elvégzik a nyomtalanul eltűntté nyilvánított vagy ismeretlen tartózkodási helyű fizikai személyek tulajdonának leltározását; 9) másolatot adnak ki az általuk őrzött közjegyzői dokumentumokról; 10) tiltást mondanak ki az állami nyilvántartás alá eső ingatlantulajdon (az ingatlannal összefüggő tulajdonjogok) elidegenítésére; 11) hitelesítik a dokumentumok másolatait (fénymásolatait) és az azokból készült kivonatokat; 12) tanúsítják a dokumentumokon szereplő aláírások valódiságát; 13) tanúsítják dokumentumok egyik nyelvről a másikra való lefordításának hitelességét; 14) tanúsítják, hogy az adott fizikai vagy jogi személy a végrendelet végrehajtója; 15) tanúsítják a tényt, hogy egy adott fizikai személy életben van; 16) tanúsítják a tényt, hogy a fizikai személy egy bizonyos helyen tartózkodik; 17) tanúsítják dokumentumok bemutatásának időpontját; 18) átadják fizikai és jogi személyek nyilatkozatait más fizikai vagy jogi személyeknek; 19) átvesznek letétbe készpénzt és értékpapírokat; 20) végrehajtási bejegyzéseket ejtenek; 21) óvást emelnek váltók ellen; 22) tengeri óvást emelnek; 23) dokumentumokat vesznek át megőrzésre.

A fentiekből kitűnik, hogy a hiteltörlesztés tényének hitelesítése nem tartozik a közjegyző jogszabályok által meghatározott feladatai közé. Ezért azt javaslom, hogy amikor megtörténik a hitel teljes összegének törlesztése, figyeljen oda, hogy kézhez kapja a hitelezőtől az igazolást és a számlakivonatot a meghatalmazott személy aláírásával és pecsétjével ellátva a hitel teljes törlesztéséről és arról, hogy ezen felül sincs semmiféle tartozása az irányában a hitelszerződés kapcsán.

hk