Kié az oklevél?

2014. október 30., 05:30 , 720. szám

„Elhatároztam, hogy otthagyom a munkahelyemet, de a munkaadóm nem akarja kiadni a villamos műszerészi képesítésemet igazoló oklevelet. Azt állítja, hogy joga van ehhez, miután ő fizette a tanulmányaimat, bár erről soha semmiféle szerződést nem kötöttünk. Valóban megteheti?”

– A munkaadó mindenképpen köteles kiadni az oklevelét, hiszen egy az ön nevére kiállított hivatalos dokumentumról van szó. Egyébként a munkaadó akkor sem tarthatna igényt az oklevélre, ha történetesen előzetesen szerződést kötnek az ön taníttatásáról. Az efféle szerződések ugyanis csak arra vonatkozhatnak, hogy a tandíj fejében mennyi ideig, milyen feltételekkel köteles a megszerzett képesítés birtokosa taníttatójánál munkát vállalni.

Emellett Ukrajna Munkatörvénykönyve 47. paragrafusa értelmében a munkaadó vagy hivatalos megbízottja köteles a munkavállaló elbocsátásának napján kiadni annak megfelelően kitöltött munkakönyvét, illetve megejteni vele a teljes elszámolást az ugyanezen törvény 116. paragrafusában rögzített határidőkig.

hk