Változtathat-e a volt férj a megállapodáson?

2014. december 18., 06:25 , 727. szám

„Amikor elhatároztuk a férjemmel, hogy elválunk, nem voltak nézeteltéréseink közös gyermekünk láthatásával és a tartásdíjfizetéssel kapcsolatban. Mindent szerződésben rögzítettünk, s a megállapodást közjegyzővel hitelesíttettük. Nemrég a férjem közölte, hogy változtatni akar a tartásdíjfizetés feltételein, amit én nem szeretnék. Mit tegyek? Esetleg mutassam be a szerződést a közjegyzőnek vagy a bírónak?”

– Ha a férj valóban rászánja magát a közjegyző által hitelesített szerződésben foglalt feltételek megváltoztatására, azt csak az ön beleegyezésével teheti meg, esetleg kérheti a bíróságot, hogy vizsgálja felül a megállapodás feltételeit. Az utóbbi esetben a bíróság hivatott dönteni a vitájukban.

Amennyiben a férj önkényesen változtat a megállapodáson akár a tartásdíjfizetést, akár a gyermekláthatás feltételeit illetően, önnek jogában áll a bírósághoz fordulni. A kezén lévő szerződés alapján a bíróság kötelezheti a férjét a megállapodásban vállaltak teljesítésére.

hk