Újjáalakult a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (KHÖT)

2015. január 7., 09:59 , 731. szám

Babják Zoltán az új elnök

Január 5-én Beregszászban a Rákóczi-főiskolán gyűltek össze Kárpátalja magyarok által lakott településeinek polgármesterei, hogy újjáélesszék szakmai szervezetüket, és új vezetőket válasszanak annak élére. Az utóbbi években érdemi munkát nem végző szervezet újjászervezését a közelgő ukrajnai közigazgatási reform tette sürgetően szükségessé, ugyanis az új közigazgatási tervezetek nem veszik figyelembe a kárpátaljai magyarok érdekeit, és a Kijevben megrajzolt új összevont kárpátaljai járások és helyi önkormányzatok határai egyes részleteikben nélkülözik az ésszerűséget is.

A megjelenteket a fórumot összehívó Mester András, Mezőgecse polgármestere, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) önkormányzati és gazdasági titkára köszöntötte, majd átadta a szót Brenzovics Lászlónak, a KMKSZ elnökének, parlamenti képviselőnek, aki kijelentette: „Az ország átalakulófélben van. Komoly reformok előtt állunk, melyek jelentős részben fogják érinteni, és érintik már ma az önkormányzatokat, helyi közösségeket. Fontos ebben a helyzetben az összefogás, az, hogy ezekben a kérdésekben alakítsunk ki mi, magyar közösségek közös álláspontot, és ezt próbáljuk a döntéshozókhoz eljutatni.” Brenzovics László hangsúlyozta továbbá, hogy a közös fellépés mellett fontos lehet a tapasztalatcsere, közös programok szervezése és egymás megvédése, melynek a szervezeti kereteit adhatja meg az újjáélesztett KHÖT. És ma mindennél sürgősebb egy, a területi közigazgatási egységek reformjával kapcsolatos, konszenzuson alapuló javaslat kidolgozása és elfogadása.

A már 2007-ben kidolgozott közigazgatási reformtervezetet Mihajlo Laba, Nevicke polgármestere és a tervezet kidolgozásában részt vett Oleh Luksa, az Ukrajnai Városok Egyesületének tanácsadója, a „Kárpátalja a XXI. Században” Város-, Nagyközség- és Falufejlesztési Egyesület alelnöke ismertették. Oleh Luksa elmondta, hogy az elképzelések szerint Kárpátalján a jelenlegi tizenhárom járás helyett 4-5 marad. A községi tanácsokat is összevonják, a polgármestereknek ezzel kapcsolatos elképzeléseit már most tudatni kellene a döntéshozókkal, ha nem akarnak végül kész tényekkel szembesülni. A tervezet szerint a régiónkban működő 351 helyi tanács helyett 45-50 önkormányzat jönne létre.

Dupka György, a KHÖT eddigi ügyvezető elnöke a kárpátaljai helyi tanácsok együttműködésének történetéről beszélt, azon belül a 2000-ben Csongoron létrejött Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának eddig elért eredményeiről. Elmondta, hogy szerinte a most felmerült kihívásokra válaszként felesleges egy új szervezetet létrehozni, hisz a KHÖT be van járatva, Ukrajnában ismerik, a tervezett alapszabály-módosításokkal pedig egyetért. A szervezet eddigi tisztségviselőinek a tavalyi év végén lejárt a mandátumuk, tehát az alapító önkormányzatoknak új vezetőket kell választani a társulás élére.

A jelenlévő önkormányzatok vezetői több pontban megváltoztatták az eddigi alapszabályt: ezentúl csak a helyi önkormányzatok képviselői vehetnek részt a társulás munkájában, melynek elnökét és három alelnökét a közgyűlés jelöli és két évre megválasztja, mindegyiküket más-más járásból kell delegálni. Egy ciklusnál többre nem választható meg az elnök és az elnökség. Ezentúl minden személyi kérdésben titkos szavazással döntenek majd, és az elnökség javaslata alapján választanak egy ügyvezető igazgatót is, aki nem polgármester, hanem kizárólag a szervezet ügyeivel foglalkozik majd.

Ezt követően a szervezet közgyűlése Iljasovics Viktor ügyvédet megbízta az alapszabály-módosítások hivatalos bejegyeztetésének lebonyolításával. Majd a szervezet új elnökévé megválasztották Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét, alelnököknek pedig Oroszi József nevetlenfalui, Szilvási Zoltán nagydobronyi polgármestereket és Kocserha Jánost, Aknaszlatina alpolgármesterét. Az ellenőrző bizottság tagjai: Ember Balázs, Kisdobrony polgármestere, Zsidik Sándor, Szernye polgármestere, Ferenci József, Borzsova polgármestere. Ügyvezető igazgatónak a beregszászi Pályi Bélát választották.

A rendezvény végén Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai titkára rövid előadást tartott a közigazgatási reformmal kapcsolatos tervezetekről.

Badó Zsolt