Ha a munkáltató nem akarja elbocsátani a munkavállalót

2015. január 15., 09:19 , 731. szám

„A vállalkozó, akinél dolgozom, nem akar elbocsátani, mivel egy másik városba szeretnék költözni, s nem vagyok hajlandó addig végezni tovább a munkámat, amíg megtalálja a pótlásomra alkalmas személyt. Nem adja ki a fizetésemet és a szabadságpénzemet sem (két éve nem voltam már szabadságon!). Azzal fenyegetőzik, hogy ha nem maradok, a Munkatörvénykönyv 40. paragrafusának 2. pontja alapján, a munkaköri kötelezettségeknek való meg nem felelés miatt bocsát el, amit a munkakönyvembe is beleírnak. Mit tehetek ebben a helyzetben, hogyan védekezhetek a munkaadó önkényeskedése ellen?”

– A jogszabályok kötelezik a munkaadóját, hogy amennyiben „saját kívánságára”, a lakhelyváltás okán kérvényezi a munkaviszony megszüntetését, felbontsa a munkaszerződést a kérvényben szereplő dátummal. Ha az indok lakhelyváltás, még az egyébként kötelező 14 napos felmondási időt sem kötelező „ledolgozni”.
A jogszabályok ugyancsak kötelezik a munkáltatót, hogy elbocsátása napján kiadja önnek a törvényeknek megfelelően kitöltött munkakönyvet, s megejtse a végelszámolást, azaz kifizessen minden önt megillető bért és egyéb járandóságot. Ily módon az igazgató fenyegetései alaptalanok és törvénysértők.
Amennyiben a konfliktust nem sikerül megegyezéssel lezárni, írjon kérvényt (ügyvéddel is megírathatja) a vállalat vezetőjének címezve, amelyben ismételten kérje a munkaviszony felmondását. Írja le, hogy lakhelyváltoztatás miatt kéri az elbocsátását, s tüntesse fel, hogy a költözés miatt milyen időponttal kéri a munkaviszony felmondását, munkakönyve kiadását és a végelszámolást, beleértve a fel nem használt szabadságért járó juttatás megfizetését is. Ugyancsak fogalmazza bele a kérvénybe, hogy arra írásban, ajánlott levélben kér választ, s adja meg a címet is, ahová a levelet várja. Amennyiben rendelkezésére ál olyan dokumentum, amely alátámasztja, hogy költözni szándékozik, csatolja a kérvényhez annak másolatát. A kérvényt személyesen nyújtsa be a cég irodájában, s legyen gondja rá, hogy ott szabályszerűen iktassák azt. Ha a cégnek nincs hivatalos irodája, a kérvényt térti vevényes ajánlott levélben küldje meg a vállalatvezetőnek.
Egy ilyen levél önmagában is arra ösztönözheti a vállalkozót, hogy a jogszabályoknak megfelelően járjon el az ön esetében. Ha mégsem így történik, az igazgató válaszlevele vagy annak hiánya a továbbiakban jó alapot szolgáltat önnek ahhoz, hogy a bíróságon keressen jogorvoslatot a problémájára.

hk