Zászlószenteléssel egybekötött kápolnabúcsú a karácsfalvai líceumban

2015. március 10., 20:24 , 739. szám

A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum egyik legfontosabb ünnepe a mácius 10-i kápolnabúcsú, mellyel a szebasztei negyven szent vértanúra emlékeznek, ugyanis tiszteletükre szentelték fel az iskola kápolnáját. A tanárok, a diákok és munkatársak mellett a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Esperesi Kerületének számos parochusa, valamint a hajdúdorogi Szent Bazil Oktatási Központ tanárai és diákjai is részt vettek a kápolnabúcsún. A szentliturgiát Demkó Ferenc esperes mutatta be.

Takács Gusztáv, a hajdú­dorogi központ lelki vezetője prédikációjában megemlékezett a negyven vértanúról: 40 római katona Szebaszte váro­sában szenvedett vértanúságot, a pogány Licinius uralma alatt. Az általa elrendelt számonkérés idején a légió negyven katonája is kereszténynek vallotta magát, amiért  fagyhalálra ítélte őket. Egy különösen hideg éjszakán át meztelenül kitették őket az egyik befagyott tóra. Egy ott található fürdőházban, amelynek a romjai fennmaradtak, meleg fürdőt készíttetett azoknak, akik hajlandóak a hittagadásra. Az elítéltek bátran vállalták a halált; egyikük megingott, de amint bevitték a melegre, meghalt. Helyét a kivégzőosztag egyik katonája önként töltötte be.
Gusztáv atya párhuzamba hozta a vértanúk sorsát a kö­zelmúltban meggyilkolt kopt keresztények áldozatával. Kiemelte, hogy nekünk elsősorban az a feladatunk, hogy példamutató életet éljünk, hogy ne kövessük a divatokat, és ne legyünk a szokások rabjai. Ha nehéz is kiállnunk a társadalom előtt a hitünk mellett, mégis törekednünk kell, hogy Noék legyünk, aki nem törődött a közvéleménnyel, csak haladt a számára kijelölt úton. Ha terhes is volt ez az út, akkor is folytatta tovább, hiszen a kereszt nem csak fájdalom és teher, hanem megbocsátás, örömhír, feltámadás is mindannyiunk számára.
A liturgia végén Demkó Ferenc esperes megszentelte a Sztojka-líceum zászlaját, mely Varju Zoltán kollégiumigazgató tervei alapján készült el. Ezt követően a koliba megszentelése következett, amit az ünnepi ebéd után elfogyasztottak a jelenlévők. A liturgia alatt és a nap hátralévő részében a líceumosoknak lehetőségük nyílt, hogy a Szent Kereszt előtt imádkozzanak. Az ereklye Jézus Krisztus keresztjének egy darabja, melyet a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye kapott Jeruzsálemből.

Jakab Annamária