Jobb évet zárt a felső-Tisza-vidéki KMKSZ

2015. március 24., 20:56 , 741. szám

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezete március 22-én Bustyaházán tartotta soros közgyűlését. A gyűlés a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd  ifj. Sari József, a KMKSZ felső-Tisza-vidéki szervezetének elnöke a területen élők előtt álló feladatokról, a kulturális programok bővítéséről, az anyaországi támogatásokról, jövőbeli tervekről ejtett szót, valamint értékelte a 2014-es évet. Említette, hogy az idei Bethlen-nap megrendezésében a szervezet nagyobb részt vállal majd. Az elnök beszélt a három nagyobb megyei rendezvényről is, az aknaszlatinai augusztus 20-iról, a técsői Arany Ősz Kórustalálkozóról és a Felső-Tisza-vidéki magyarok találkozójáról (FELTISZA). Mindezeket fontos, a magyarságot megtartó, közösségteremtő eseményeknek nevezte. Az elnök beszámolójában elmondta, hogy az általa irányított középszintű szervezetnek 6802 tagja van. Megállapította, hogy a 2013-as évhez képest 2014-ben enyhén növekedett a tagság.

A szórványoktatás kapcsán ifj. Sari József beszélt az újjonnan létrehozott és elindított Petőfi Sándor-programról, melyet a szórványban élő közösségek identitásának erősítéséért, közösségeinek megtartásáért hívtak életre. Mint fogalmazott: „Minden program annyit ér, amilyen eredményt lehet elkönyvelni majd utána. Éppen ezért el kell kezdeni”. Sok esetben az itteni magyar gyerekekkel az iskolában kell megtanítanunk az anyanyelvüket, de ahhoz, hogy ez sikerülhessen, a szülőknek is érezniük kell ennek a fontosságát. Fontos, hogy a gyermekkel minél többet beszéljenek magyarul, és az is fontos, hogy a helyi szervezetek jó kapcsolatot tartsanak fenn az egyházakkal. Mindezek elősegítésében talán némi reményt adhat majd ez a program.”
Köszönetet mondott Schmitt Pál volt köztársasági elnöknek az évek óta tartó támogatásáért, aki segítette a huszti és a viski tánccsoportokat, a técsői énekkar létrehozását, valamint az aknaszlatinai és a gyertyánligeti műkedvelőket, a bustyaházi óvodát, a rahói alapszervezetet, a szlatinai zenekiskolát, illetve a középszintű szervezetet.
Stók Imrének, az ellenőrző bizottság elnökének pénzügyi beszámolója után dr. Nagy Ignác, Magyarország beregszászi konzulja gratulációját fejezte ki a felső-Tisza-vidéki középszintű szervezet elmúlt évben végzett munkája kapcsán. Elmondta, hogy a magyar kormány igyekszik továbbra is támogatni a kárpátaljai magyarokat, fokozott figyelemmel kísérik az itt élők sorsát, és igyekeznek minden programmal megerősíteni a kárpátaljai magyar kisebbség közösségét.
Barta József, a KMKSZ alelnöke megköszönte az elmúlt évben a középszintű szervezetnek a magyar kisebbség megmaradásáért kifejtett munkáját, majd a küldötteknek beszélt a jelenlegi ukrán politikai és gazdasági helyzetről. Biztosította a jelenlévőket arról, hogy a KMKSZ a konfliktus békés megoldásának a híve, támogatja Ukrajna eurointegrációs törekvéseit. A KMKSZ alelnöke beszámolt az elmúlt évben végzett munkáról, az elért eredményekről, sikerekről. Többek között szólt a Keleti Partnerség program keretében felújított felső-Tisza-vidéki közintézményekről és arról, hogy a nyár folyamán újabb intézmények kerülnek felújításra. Arra buzdította a jelenlévőket, hogy minden nehézség ellenére munkálkodjanak tovább. Barta József beszélt az országban uralkodó válságos helyzetről is, megköszönte, hogy a magyarországi civil és egyházi szervezetek fokozottan figyelik a kárpátaljai magyarok léthelyzetét, nemzeti összefogásnak nevezte azt a segítségnyújtást, melyet Magyarország és a világ magyarjai tesznek a kárpátaljaiakért.
Kocserha János, Aknaszlatina alpolgármestere javasolta, hogy a megye több járásában sikeresen működő táncházmozgalmat építsék be a középszintű szervezet programjai közé, amit a jelenlévők egyhangúan megszavaztak.
Macai Bálint, a técsői alapszervezet képviseletében felvetette, hogy figyelmet kellene fordítani arra, és esetlegesen valamilyen megoldást találni az ügyben, hogy a magyar közszolgálati média adásai a Felső-Tisza-vidéken is foghatóak legyenek.
Végezetül jóváhagyták az alapszervezeti közgyűléseken megválasztott küldötteket a KMKSZ megyei közgyűlésére. A Szózat elénekléslvek zárult az esemény.

Váradi Enikő