Elfogadták a képviselők a helyhatósági választási törvényt

2015. július 15., 08:50 , 757. szám

A Legfelsőbb Tanács kedden késő délután második olvasatban is elfogadta a helyhatósági választások megszervezését és lebonyolítását szabályozó új törvényt, amely nem teszi lehetővé választási tömörülések indulását, valamint azzal számol, hogy október 25-én a Donyec-medencének a harcok által érintett részein és a Krímen nem tartanak választásokat – jelentette a Dzerkalo Tizsnya hetilap internetes változata.

A törvényre 257 képviselő szavazott igennel a minimálisan szükséges 250 helyett. A jogszabály a Krími Autonóm Köztársaság Legfelsőbb Tanácsa, a megyei, járási, városi, városi kerületi, községi és nagyközségi önkormányzatok, a városi, községi és nagyközségi tanácselnökök megválasztásának megszervezését és lebonyolítását határozza meg.

A törvény értelmében a falusi és nagyközségi tanácsok képviselőit a jelenleg is érvényes egymandátumos egyéni választókörzetekben, egyszerű többséggel, azaz egy fordulóban választanák meg. A Krími Autonóm Köztársaság Legfelsőbb Tanácsa, a megyei, járási, városi, városi kerületi tanácsok képviselőit – arányos preferenciális választási rendszer alapján. Tehát a választásokat úgynevezett többmandátumos választókerületekben tartanák, melyek határai egybeesnének a Krími Autonóm Köztársaság, az adott megyék, járások, városok és a városok kerületeinek határaival, a helyi pártszervezetek választási listái alapján, egyidejű jelöltállítással a territoriális körzetekben, amelyekre a többmandátumos választókerület tagolódik. A városi tanácselnököket azokban a városokban, ahol a választók száma eléri, vagy meghaladja a 90 ezret, egymandátumos választókerületben választanák meg a szavazatok abszolút többségével, azaz ezeken a településeken második választási forduló is lehetséges. A falusi, nagyközségi, városi (ahol a szavazók száma nem éri el a 90 ezret) tanácselnököket, falusi elöljárókat egyszerű többséggel, egymandátumos választókerületben választanák meg.

A jogszabály előírja, hogy az adott önkormányzat létszámát a Központi Választási Bizottság határozza meg a választási kampány kezdete előtt, a választók számától függően. A tanácsok minimális létszáma 500-nál kevesebb választó esetén 10 fő, a maximális 80 fő lehet – 1,5 milliónál több választó esetén.

Emlékezetes, hogy a jogszabály első olvasatban történt elfogadását követően Brenzovics László parlamenti képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke az érdekvédelmi szervezet megbízásából egy sor módosító indítványt nyújtott be a törvénytervezethez annak érdekében, hogy az új jogszabály lehetővé tegye a nemzeti kisebbségek egyenlő és méltányos részvételét az önkormányzati választásokon, illetve, hogy a jogszabály megfeleljen a nemzetiségi kisebbségek jogait rögzítő egyéb hatályos törvényeknek. Így a magyar képviselő javasolta egyebek mellett az 5 százalékos bejutási küszöb eltörlését, magyar szavazólapok készítését, illetve szorgalmazta annak jogszabályi rögzítését, hogy a választókerületek és az azokon belül a territoriális körzetek kialakításakor vegyék figyelembe a lakosság nemzetiségi összetételét. A törvényalkotók végül a kárpátaljai magyarság egyetlen javaslatát sem vették figyelembe – közölte lapunkkal a szavazás után Brenzovics László.

(zn.ua/pravda.com.ua/ntk)