Elfogadták a törvényt: jönnek az automatikus kamerák és a büntetőpontok

2015. augusztus 7., 09:13 , 761. szám

Petro Porosenko elnök aláírta azt a törvényt, amely bevezeti a közúti szabálysértések automatikus fotózását és rögzítését videón. Az intézkedéstől azt várják, hogy javítani fogja a közlekedésbiztonságot, valamint csökkenti a halálos és egyéb súlyos következményekkel járó közúti balesetek számát.

A törvény módosítja Ukrajna Adminisztratív Jogsértési Törvénykönyvét, amely új cikkellyel bővül. A 142. paragrafus kimondja, hogy az „automatikus üzemmódban” rögzített közlekedési szabálysértésekért azok a jogi és természetes személyek viselik a felelőssséget, akiknek a nevén  az adott közlekedési eszköz a nyilvántartásban szerepel. Ilyenkor a szabálysértési eljárás a felelősségre vont személy távollétében is lefolytatható minek után a hatóságok kivethetik a bírságot. Az Ukrajinszka Pravda szerint átmeneti időt biztosítanak az adásvétel rendezésére azoknak a járműtulajdonosoknak, akik korábban „megbízólevél alapján” adtak túl gépkocsijukon.

Az automatikus üzemmódban rögzített szabálysértésekről hozott határozatot és az ennek alapján kirótt bírság fizetési csekkjét a fotó- vagy videóbizonyítékokkal együtt postázzák a járműtulajdonosoknak. (A tulajdonos kérvényezheti a Belügyminisztérium illetékes részlegétől, hogy a jogsértés automatikus üzemmódban történt rögzítéséről mobiltelefonon vagy elektronikus levélben is tájékoztassák.) A határozatot a meghozatalától számított három napon belül ajánlott levél formájában adják fel a járműtulajdonos nyilvántartott lakcímére vagy – jogi személy esetében – hivatali címére. A levél (s így a határozat) kézbesítési dátumának a postai értesítés kézbesítésének dátumát tekintik. Amennyiben valaki megtagadja az értesítés átvételét, az erre vonatkozó aláírt nyilatkozatát tekintik a kézbesítés dátumának az eljárás szempontjából. Természetes személyek esetén az értesítés a címzettnek, vagy felnőtt családtagjának adható át. Az ügyében született közigazgatási határozatot mindenkinek jogában áll megfellebbezni a felsőbb közigazgatási hatóságoknál vagy a bíróságon.

A jogszabály bevezeti a közigazgatási szankció új típusát: a büntetőpontot. Minden járművezetésre jogosult személynek minden év elején 150 pontot számítanak fel.

Az automatikus üzemmódban rögzített közlekedési szabálysértésért az elkövetőtől egy bizonyos számú büntetőpontot vonnak le. Sebességtúllépésért például 50 pont levonás jár. Amennyiben a levonandó pontok száma meghaladja a az adott járművezető maradék pontjainak számát, csak a maradék pontokat vonják le a vezetőtől, függetlenül az adott szabálysértésért járó levonás mértékétől. Csak azután szabható ki bírság a szabálysértőre, ha elfogytak az arra az évre kapott pontjai.

A törvény emellett rendelkezik a szabálysértésekért kiróható bírságról, s felhatalmazza a nemzeti rendőrséget a közigazgatási szabálysértési ügyekben való eljárásra.

A jogszabály fix összegű bírságokat állapít meg, s leszögezi, hogy a nemzeti rendőrség munkatársai helyszíni bírságot közlekedési szabálysértésért annak mértékétől függetlenül kizárólag „nemkészpénzes fizetőeszközökkel” hajthatnak be. Amennyiben a járműtulajdonos 30 napon belül nem fizeti be a kirótt bírságot, az összeg kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot vetnek ki rá. Hatvan nap után az ügyet a végrehajtó szolgálatnak adják át, a járművezetőnek pedig fél évre bevohatják a jogosítványát. Egyébként szabálysértésért a jogosítvány csak bírósági határozat alapján vonható be. Fellebbezni ilyenkor is a felsőbb hatóságnál, vagy bírósági úton lehet.

A jogszabály kimondja, hogy a jármű tulajdonosa mentesül a közigazgatási eljárás alól automatikus üzemmódban rögzített szabálysértés esetén, amennyiben igazolni tudja, s ezt 14 napon belül jelzi is a hatóságoknak, hogy más személyek törvénysértő cselekményei folytán a jármű kikerült az ellenőrzése alól, vagy mások jogtalanul használták annak rendszámát.

(unian.ua/pravda.com.ua/ntk)